Rada Miasta nie podjęła uchwał, które dawałyby burmistrzowi możliwość podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych. Co zatem z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Jedlicze? Co z zalegającymi workami śmieci? Kto za to zapłaci? O szczegółach redaktor naczelny.

Utrzymanie czystości i porządku w gminie, to jedno z zadań własnych gminy. Tak samo jest z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wszystko jest w najlepszym porządku, kiedy organ uchwałodawczy czyli Rada Miasta podejmuje uchwały, które pozwalają burmistrzowi lub wójtowi na zawarcie umowy zgodnej z prawem. Sprawy znacznie się komplikują, kiedy radni podejmują uchwały, które nie dają możliwości zawarcia takiej umowy.

Umowa wygasła. Radni przyszli i… wyszli. Sesja się nie odbyła

Umowa z JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu wygasła końcem maja. Jak już informowaliśmy, 28 maja miała odbyć się sesja Rady Miasta, na której radni mieli zając się właśnie m.in. tematem śmieci. Problem w tym, że radni nie zajęli się żadnym tematem! Żadnym, bo radni opuścili salę narad, jeszcze zanim sesja się rozpoczęła. Sesja nie odbyła się. -Radni oddalili się z miejsca pracy– zwracał uwagę jeden z mieszkańców, o czym pisaliśmy tutaj.

Burmistrz apeluje o zwołanie sesji ponownie, w trybie pilnym

Jak wtedy ustaliliśmy, Jolanta Urbanik bezzwłocznie zwróciła się do przewodniczącego o zwołanie w trybie pilnym kolejnej sesji, gdyż mieszkańcy gminy od 1 czerwca zostają pozbawieni możliwości oddawania odpadów komunalnych.

Radni się nie spieszą… “Zalegające hałdy czy worki śmieci mogą jeszcze trochę poczekać. Mikrofon i panel- to priorytety.”

Pięć dni po pilnym apelu burmistrza do Piotra Woźniaka, o godz. 15.00 miała rozpocząć się sesja. Do dzisiaj nie milkną echa oburzenia po tym jak radni, którzy rozpoczęli sesję z opóźnieniem, bo ta rozpoczęła się bo blisko półtorej godziny, nie przeszli nawet do meritum spraw. Na nic zdawały się cierpliwe apele burmistrza o rozpoczęcie sesji i zajęcie się ważnymi dla mieszkańców sprawami, gdyż priorytetem dla Piotra Woźniaka było coś innego, o czym pisaliśmy tutaj.

6 godzin i co? Co ze śmieciami? A no…

Na trwającej blisko 6 godzin sesji, radni nie podjęli takich uchwał, które dawałaby burmistrzowi możliwość podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych. Głos w tej sprawie zabrała Jolanta Urbanik, burmistrz gminy- która wydała oświadczenie do mieszkańców.

Śmieci na koszt gminy? Co to oznacza?

“W związku z niepodjęciem przez Radę Miejską w Jedliczu stosownych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi pozwalającymi burmistrzowi na zorganizowanie przez Gminę Jedlicze w miesiącu czerwcu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, informuję, iż stosownie do art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 przywołanej wyżej ustawy”- czytamy w komunikacie burmistrza gminy.

Co mówi prawo?

W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.

Co to oznacza w praktyce?

Gdy gmina nie realizuje obowiązku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, „właściciel nieruchomości”, w tym wspólnota mieszkaniowa, ma prawo na koszt gminy zorganizować wywóz odpadów we własnym zakresie, co oznacza zakup usługi i obciążenie gminy poniesionymi kosztami przez refakturowanie. Taka sytuacja nie zwalnia jednak podatnika od zapłaty organowi podatkowemu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niekomfortowa sytuacja

Zreasumujmy. Gdy gmina nie wykona ustawowego obowiązku zorganizowania sytemu gospodarki odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości powinien odbiór odpadów komunalnych zorganizować we własnym zakresie, zatrudniając koncesjonowaną firmę wywozową.

Kto płaci?

Właściciel nieruchomości poniesie w związku z tym koszty wywozu, ale będzie to wydatek poniesiony na koszt gminy, dlatego właściciel nieruchomości powinien ten wydatek “refakturować” na gminę. Gmina to jednak mieszkańcy.

Z mocy prawa

Jednocześnie właściciel nieruchomości powinien zapłacić na rzecz gminy należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A zatem, ponosi w tym zakresie odpowiedzialność podatkową i karną skarbową. W takiej skomplikowanej sytuacji właściciel nieruchomości poniesie odpowiedzialność z mocy prawa, w tym z mocy ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach, a także odpowiedzialność prawnopodatkową.

Gmina poniesie koszty, gmina czyli kto?

Czy radni, którzy nakłaniali mieszkańców do takich praktyk, zapoznali się uprzednio z wykładnią prawa? Czy radni rozumieją, że “koszt gminy” to inaczej “koszt mieszkańca”. Czy radni, którzy wychodzili z sesji 28 maja pamiętają, że obowiązki radnego powinni sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i mieszkańców? (do tego tematu wrócimy w przyszłym tyg, teraz jednak wracamy do meritum).

Burmistrz negocjuje i informuje mieszkańców

Burmistrz w dalszej części komunikatu poinformowała, że podjęła wszelkie w kompetencji burmistrza działania, by doprowadzić do jak najszybszego podpisania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców.

-Przeprowadziłam kolejne negocjacje ze Spółką JPGKiM, której jesteśmy uprawnieni przekazać zadanie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie in-house – czytamy w dalszej części komunikatu burmistrza.

In-house– zamówienie publiczne in-house w trybie z wolnej ręki czyli powierzenie odbioru odpadów własnej spółce)

W poniedziałek, 15 czerwca JPGKiM ma przedłożyć ponownie skalkulowaną ofertę na świadczenie usług na rzecz mieszkańców. Wszystko musi odbyć się zgodnie z procedurą, a przede wszystkim zgodnie z prawem. W takiej sytuacji, gmina jest zobowiązania powiadomić Prezesa UZP (Urzędu Zamówień Publicznych).

Kiedy uda się podpisać umowę?

-Najszybszy termin podpisania umowy ze spółką z zachowaniem wymogów prawnych to 30 czerwca br.– poinformowała Jolanta Urbanik, burmistrz gminy, która zastrzega, że warunkiem koniecznym do podpisania umowy będzie merytoryczne i współodpowiedzialne podejście do tego problemu Rady Miasta.

Gorący apel burmistrza o jak najniższe stawki

-Warunkiem jest jednak merytoryczne, w poczuciu współodpowiedzialności za Mieszkańców podejście do tego problemu przez Radę Miejską, wypracowanie zgodnych z prawem- na co burmistrz zwraca szczególną uwagę, a zarazem najlepszych dla Mieszkańców rozwiązań, w tym ustalenie jak najniższych stawek opłat za odpady, o co gorąco apeluję- czytamy w komunikacie burmistrz Jolanty Urbanik.

Kolejna sesja Rady Miasta powinna odbyć się najpóźniej 29 czerwca. W przypadku braku nadal konstruktywnego działania ze strony Rady Miejskiej będziemy mieli do czynienia z dalszym paraliżem realizacji obowiązków Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, którego negatywnymi skutkami najbardziej dotknięci jesteśmy my-Mieszkańcy- poinformowała Jolanta Urbanik, burmistrz gminy.

Do tematu wrócimy. Tymczasem czekamy na Wasze opinie i komentarze.

Redaktor naczelny

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
Mieszkaniec

Żądam odwołania rady i zwracam się z apelem do mieszkańców gminy: Koniec zabawy naszym kosztem!!!! Dosyć!!!! Podajcie się dymisji!!

zdruzgotany

Trzeba im najpierw gwoździe od krzeseł poodginać a potem taczki i na oczyszczalnie, chyba że wcześniej złożą mandaty.

minä

Szanowni Państwo
Odwołanie Rady niestety wymaga trochę wysiłku, czasu i pracy, muszą zebrać się
chętni ludzie, którym los gminy nie jest obojętny, powołać odpowiedni komitet, zebrać
potrzebną ilość podpisów i zgłosić sprawę do Komisarza Wyborczego.
NIE LICZCIE, ŻE OBECNI RADNI MAJĄ CHOĆ GRAM HONORU I SAMI PODADZĄ SIĘ
DO DYMISJI, PO TYM CO UCZYNILI!!!!
POŚMIEWISKO Z GMINY JEDLICZE NA CAŁĄ POLSKĘ!!!!!!
TOŻ TO BANDA KARIEROWICZÓW I IMBECYLI.

Bensil

Wydaje mi się ze najwyższy czas skończyć te przepychanki należy zwołać Obywatelski Komitet Protestacyjny,zebrać podpisy pod petycja odwołującą tych niby Radnych i przekazać listy do Komisarza Wyborczego.Chętnych do tego przedsięwzięcia się znajdzie tylko trzeba się tym zają.ć od ręki a nie gardłować . Do Roboty Drodzy Mieszkańcy Jedlicza Polska na nas PATRZY.

Moderówka

Dość. Tym Państwu dziękujemy. ŚMIECI ZAWIOZE DO RADNEJ Z MODERÓWKI POD DOM.

zdruzgotany

jak masz dużo to Ci chętnie pomogę

Mieszkaniec

zamiast rozwiązywać problemy to wychodzą sobie z sesji, mogliście nie wracać w ogóle!!!!!!!!!

Watcher

A powiększenie kosztów z tytułu takich działań powinni ponieść z własnej kieszeni!!!

Mieszkaniec Jedlicza

niektórzy radni pobierają dwie diety-dietę radnego i sołtysa ich może stać ale nie mieszkańców! do tego dochodzą jakieś komisje i całkiem dobry pieniądz wychodzi a pan Woźniak to z oświadczenia majątkowego wynika że diety to jego jedyne źródło dochodów i tu jest cały wic 🙂 🙂 🙂 DO ODWOŁANIA TA RADA NATYCHMIAST

Uczciwie

Te bajońskie diety Radnych to kwota 550 do 650 zł.przew. komisji . dla przykładu w dukli gdzie jest gmina biedniejsza to kwoty 688do834 a przewodniczący rady ma kwotę w wysokości1324zł. W Jedliczu Sołtysi mają 350 chyba do 400zł, a w DUKLI 622ZŁ w INNYCH G.MINACH MAJ Ą JESZCZE WYŻSZE STAWKI .Drogi mieszkańcu Jedlicza bo tak się podpisujesz dla dobra Gminy na której Ci tak za piszesz zależy trochę uczciwości i rzetelności by pasowało . Chyba że u ciebie to tylko populizm a to Gminie nic dobrego nie przyniesie.

Uczciwie

Wiem Dukli pisze się z D

Mieszkaniec Jedlicza

Niektórzy pobierają dwie diety więc jak oddadzą jedną to będzie uczciwie

Mecina

zobaczcie na oświadczenie majątkowe pana Woźniaka, bycie sługą (bo przecież to radny dla mieszkancow) ta jego dieta to jedyny dochod z tego co widac)

Gminny Mieszkaniec

Przewodniczacy powinien isc do huty na 3 zmiany pracowac! Obija sie na byciu radnym, slotysem, bierze za to kase od podatników a obowiązków nie wypełnia. Usunąć go trzeba z ” fotela”!

Arek

Radna kolezanka Piotra czyli pani Wenecja chciała godnego miejsca czyli gabinetu samodzielnego dla Pana Woźniaka. Pytanie: najpierw droga do radnej czy gabinet dla Woźniaka? A odpowiedź jest prosta: najpierw odwołanie rady !

J.....

pani radna Kusiak może pani diety przekaże i śmieci potanieją bo z sesji pani i tak ucieka ? 🙂 jestem prostym mieszkańcem ale wstydze się jak nie wiem co za waszą szopkę

Wenka

Droga pod dom mojej kolezanki to priorytet

Gminny Mieszkaniec

Oj radni radni, wiedząc ze umowa sie konczy w maju to temat śmieci powinien byc ” poruszony” na sesji jeszcze w kwietniu, przeciez wiekszość z was jest już kilka kadencji. Gadacie tylko ze nad tematem trzeba sie ” pochylić”….Pochylić to sie mozna jak się widzi 100zl na drodze, a waszym obowiazkiem jest działać na korzyść mieszkańców gminy!! Jednak w kwietniu wazniejszy był “dekret” pieniacza dziury, ktory nic nie wniósł merytorycznego. Prosta sprawa, teraz mieszkaańcy powinni obciążyć radnych kosztem utylizacji smieci. Mieszkancow jest okolo 12000 x ( razy) stawke za śmieci ( liczmy okolo 21 zl co zaproponowal bezradny przewodniczacy). Daje nam to plus\minus 24000 zl do rownego podzialu na kazdego radnego za kazdy miesiąc!! Moze to by ich otrzeźwilo! Niech znajda chociaz troche rozumu w głowie i zaczna dzialać na korzyść mieszkańców, a nie tak jak dotychczas robia szkode nieszkańcom… Dopiero co byla afera z domem pomocy spolecznej, potem wał z remontem ulicy naftowej, teraz śmieci!!! Mieszkańcy chcą spokojnych, rozsądnych decyzji! Na chwile obecną wiekszości radnych zależy tylko na intrygach, kłamstwu, i oddawaniu im honorów…

Gminny Mieszkaniec

Powinno byc 240000 zl drodzy radni!

GADZINA

Pan redaktor naczelny działa pod dyktando Pani Burmistrz, która we wszystkich
prezentowanych artykułach chce się wybielić. Dlaczego pytana wielokrotnie przez radnych,
nie udzieli w formie liczb informacji ile osób nie płaci za śmieci w naszej Gminie. Przecież
ktoś te brakując koszty musi pokryć i utrzymać niedochodowe JPGMIK- czyli pozostali
mieszkańcy. Radni nie chcą do tego dopuścić. Kwoty , które zaproponowała pani Burmistrz na początku były wzięte z kosmosu. Powinna się zastanowić i zadbać o dobro
mieszkańców, a nie tylko fałszywie się uśmiechać i odczytywać puste słowa, i powtarzać
się po kilka razy w swoich wypowiedziach. Nie są też wygodne dla pani Burmistrz pytania
radnych o istotne sprawy,mota się w swoich wypowiedziach. Jeżeli nie jest jeszcze
podpisana umowa na wywóź śmieci, a radni ustalili kwoty na początek na 3 miesiące, to
jedynie świadczy o niekorzystnych działaniach Pani Burmistrz na rzecz mieszkańców.
Mieszkańcy powinni się zastanowić i ocenić obie strony a nie tylko radnych !!!!!!
Śmieci proponuję dostarczyć do Pani Burmistrz może to zmobilizuje do szybszego
działania 1!!!!!

J.....

a ty jesteś radną?

Hanba

chłop w polu a baba z .. w domu .. ? synowie wiedzą? Pochwal się im.

Wkur***ny

JPGKIM odbiera odpady z marza 0% wiec o czym ty pie****isz!!! najpierw zastanow sie blaznie o czym piszesz!

Gminny Mieszkaniec

Jakie istotne sprawy np wyglad strony gninnej? Taka prawda ze radni za późno sie tym tematem zajęli i próbują teraz cala winę na butmistrz zrzucić…skoro uważają że komunalka nas naciąga w butelke to powinni znaleźć alternatywe, zaproponować kontroferte, a oni co zrobili…nie mogli sie na 15 zebrać i celowo opóźniali rozpoczęcie sesji. Po drugie jak burmistrz mogła sobie wziasc te ceny z kosmosu? Dostala oferte z komunalki, podzieliła przez ilosc mieszkancow, ilosc miesiecy i kwota wychodzi…to matematyka na poziomie 3 klasy podstawówki. Inna sprawa jest fakt ze radni zamiast przeanalizowac oferte z komunalki, “wyrzucic” niepotrzebne uslugi i tym sposobem dojsc do zmiejszenia ceny za wywóz śmieci, to radni umyśleli sobie cene i ją forsuja…co bedzie jak sie komunalka nie zgodzi? Bedzie trzeba sie ” pochylic” w końcu nad tym tematem. Czy oni myśleli ze temat śmieci ogarna na jednej sesji? Przeciez zawsze pojawia sie pytania. Trzeba bylo kilku spotkan na komisjach, przeanalizowaniu w domach oferty i wtedy określeniu ceny na sesji. Przecież za to my im płacimy!!! Obudzcie się!!! Co z wami? Jaki przykład daje przewodniczący czy vice??Ale większość naszych radnych sie tematami społeczeństwa nie przejmuje, chodzi im tylko o ” gierki polityczne” i oddawanie honorow!!

Rob

Sami sobie takich ” radnych” bezradnych wybraliscie to oco chodzi teraz radni powinni zaplacic za wywoz smieci

Wkur***ny

Radni? To blazny ktorzy biora kase(duza kase)z budzetu gminy apropo z kasy mieszkancow naszej gminy i pier**** wszystko i nas.ida na sesje po to by popier***** glupoty obrazac wszystkich ignorujac naa po to zeby tylko na konto wplynelo kupe kasy za.nie robienie nic tylko belkotanie na sesji.i osmieszanie sie.

Tak to widzę

Nie ujadaj i rzucaj wulgaryzmami. Zacząłbym od refleksji. Jak czegoś nie wiem to nie komentuję. Ujadasz na radnych tylko nie wiesz że działają na Twoją korzyść nie zgadzając się na taką podwyżkę jaką chce Pani Burmistrz z 16 na 28 pln. Chyba że Ty jesteś zauroczony Wodzem gminnym i stać Cię na takie stawki…

Kol

Przedstaw wyliczenia skąd wyszło to 28… To wtedy każdy będzie miał pogląd na te sytuacje. Podajesz tak podyzwki( co działa na ludzi) ale podaj z czego ona wynikła…badz obiektywny i podaj wszystkie fakty

Tak to widzę

To pytanie zadali radni Pani Burmistrz. Dlaczego kwota 28 zł. Podobno rzetelne wyliczenia… Tylko, że tak wysokich stawek nie ma żadna inna gmina…

Ostatnio edytowane 2 lat temu przez Tak to widzę
Watcher

Niech przetrzymają taki stan to nie 28 zł będzie tylko grubo ponad 30zł!

Kol

To radni nie dostali wyliczeń z komunalny??? Raczej musieli dostać, bo to od nich zależy decyzja o kwocie za śmieci…to jak oni tego nie potrafia przytoczyc, to kto ma to zrobic? To ich obowiazek, maja dane, niech podadza wyliczenia!!jak możesz porównać ceny smieci różnych gmin? Musisz znać usługi jakie komunalną wykonuje dla danej gminy, pewnie też istotna jest ilość mieszkańców oraz powierzchnia!! To tak jakbyś powiedział że Barca jest lepsza od realu,bo Barca wygrała z nafta 10-0a real z kaparami tylko 5-0…zeby to stwierdzić to potrzebny jest bezpośredni pojedynek…Tak samo odnośnie komunalki, może w innych gminach nie odbierają trawy, może mieszkańcy oddają tylko po 10 czarnych worków…Ale tego nie wiemy, bo naszych radnych to nie obchodzi, wyliczenia biorą z sufitu…

Watcher

Wyliczenia dostali, a na sesji czerwcowej radny z Jaszczwi nawet powiedział że 10,87 przedstawione od komunalki wydaje się rozsądne; Do tego za utylizacje odpadów bierze Krosno prawie drugie tyle…. więc z kosmosu podwyżka się nie bierze.

Kol

Tylko zapomniales dodać że te wyliczenia są na cały rok 2020,czyli jak placilismy 16 zł przez 5 miesięcy to automatycznie kwota na kolejne miesiące wzrośnie…prosta matematyka, radni powinni o tym wiedzieć.. Dlaczego o tym nie wspomnień i, dlaczego to zataili?? Radni twierdzą że burmistrz nie zrobiła za wiele w tej sprawie, może i mają rację, ale oni też za wiele nie robia…No bo nie uwzględnić ważnej danej do wyliczeń, to chyba nie przypadek…A może mamy takich radnych, którzy są już kilka kadencji i dalej nie wiedzą jak załatwiać takie sprawy…czyżby zawsze ktoś im podsuwal gotowe dane, wyliczenia??? Nie zdziwiloby to mnie! Może też by się zastanowiło odnośnie czarnych worków, popiołu czy też trawy..pewnie tutaj można zmniejszyć kwotę za smieci. Ale żeby coś robić to zarówno burmistrz jak i radni muszą to przeanalizować, spotkać się, przedyskutować…z tego co wiemy ” dialogu” nie ma od dłuższego czasu i nie można za wszystko obwiniać burmistrza, bo radni też mają swoje za uszami…

jerzyk

Przykład – Naftowa. Ulica się sypie. Olbrzymią dotację wyrzucili bez żadnego powodu w błoto. Nie chrzań, że działają w interesie mieszkańców. Wpadli w jakiś amok, zaślepienie – nie działają nawet w swoim interesie – bo co robią to jakieś szaleństwo.

dość tego

Niech nam pokażą swoją wartość. Zastępca przewodniczącego – nic mu nigdy nie pasuje więc niech pokaże innym, że coś potrafi – chyba, że mu rynce łopadły. .Przewodniczący – przecież pracował w Komunalce – niech wykaże, że był fachowcem, pani z Borku znamy jej opowieści jak to zbierała śmieci nad rzeką, na pewno wie jak zarządzać bo jej pryncypał “rafiner” nauki w w Kijowie pobierał więc podglądała, uczyła się i jego metody stosuje – byle kto nie mógł by być jego zaufaną sekretarką. Mędrzec z Jaszczwi – wszystkich poucza, Lipka – kontakt z mediami, tabletu nawet na sesji z ręki nie wypuszcza -daje mu on natchnienie bo zawsze jak odczyta wiadomość z czymś wyskakuje, pani z Chlebnej- rzecznik jak nic – jak się wypowie to nikt jej nie zrozumie itd, itd, WIĘC, Niech założą spółdzielnię, spółkę albo coś w ten deseń – w końcu to wysokiej klasy specjaliści i odbierają odpady, Jaką cenę nam zaproponują ? Czekamy na oferty.

Rychu

Trafione w punkt:)

rwojtuń

Do dość tego – dla sprostowania- nie w Kijowie, lecz w Moskwie i nie zaufaną sekretarką
lecz asystentką. A tak na marginesie, napisz co Tobie się w życiu udało, bo za moich
czasów, to w Rafinerii zatrudnionych było, ok. 1300 nieźle opłacanych pracowników.
Zastartuj w przyszłych wyborach i pokaż co potrafisz – już dzisiaj masz mój głos :)).
Pozdrawiam.

minä

Proponuję wstrzymać-zakończyć się inwestycję pn. rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Dobieszynie a z zaoszczędzonych środków pokryć wywóz śmieci z gminy,
wszak wiadomo, że budżet nie z gumy i ilość środków ograniczona, nie możemy dopuścić do bankructwa Gminy Jedlicze ponieważ jakiś idiota próbuje udowodnić, że jest mądry!!!!!!

Jedlicze

Kandydowali wyksztalceni inzynierowie to glosujecie na slupy takie jak na miss a nie skutecznych konkretnych ludzi to macie cyrk