Radni odrzucili uchwałę. Czekają nas poważne konsekwencje finansowe…

0
Po tym, jak radni Rady Miejskiej w Jedliczu, z przytupem odrzucili projekt uchwały dotyczący budowy Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu, weszliśmy jako gmina w kolejny etap rozmontowywania tego, co udało się zrealizować w czasie poprzedniej kadencji i utraciliśmy kolejną szansę na kontynuację właściwie obranego kierunku rozwoju Gminy Jedlicze. W pełnej świadomości, potrzebie i zasadności budowy DPS-u radni dali zielone światło burmistrzowi, akceptując wydatkowanie środków z tym związanych. A dziś blokują jego realizację. Ci, którzy kiedyś, a zwłaszcza w czasie ubiegłorocznych wyborów samorządowych kreowali się na ojców sukcesu „Wspólnej Gminy”, dzisiaj stają się złodziejami deklaracji złożonych przed mieszkańcami gminy. Niestety- nieprzyjęcie uchwały przez radę, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Gminę Jedlicze czekają poważniejsze konsekwencje.
Rada Miejska w Jedliczu. To na tej sali, przy ul. Rynek 5 zapadają ważne często strategiczne dla mieszkańców Gminy Jedlicze decyzje.

Radni zablokowali budowę

Radni zablokowali realizację strategicznego zadania inwestycyjnego, które miało zostać wykonane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”, a które zakładało utworzenie w Jedliczu Domu Pomocy Społecznej dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Niejednokrotnie dawali “zielone światło”

Rada Miejska w Jedliczu, uchwałą z dnia 2 sierpnia 2018 roku wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji projektu i upoważniła Burmistrza Gminy Jedlicze do zawarcia porozumienia. 13 września zawarte zostało wzajemne porozumienie, a 14 września został złożony wniosek o dofinansowanie. Całkowita wartość Projektu wynosi 10.214.068,90 zł, a dofinansowanie stanowi aż 85 % kosztów kwalifikowanych i wynosi łącznie 8.340.991,72 zł.

Nie tylko Jedlicze, ale…

Każda z gmin, które zawarły porozumienie z Gminą Jedlicze zobowiązała się do wykonania określonych inwestycji. Gmina Miejsce Piastowe już realizuje zadanie polegające na przebudowie budynku stacji kolejowej w Targowiskach, a zadanie opiewa na ponad 2,5 mln. zł, z czego 1 843 409,62 zł to dofinansowanie, które Miejsce Piastowe miało otrzymać z projektu. Gmina Chorkówka, zgodnie z planem, realizuje dwa zadania inwestycyjne: przebudowę budynku komunalnego w Kopytowej oraz przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Chorkówce, a prace są na wysoce zaawansowany etapie. Wartość tych zadań przekracza kwotę 2 mln. zł, z czego 1 255 275,36 zł to dofinansowanie, które Chorkówka miała otrzymać z projektu. Gmina Korczyna w ramach projektu zobowiązała się do przebudowy pomieszczeń w Domu Kultury w Komborni. W ramach zadania Korczyna miała otrzymać z projektu 630 809,31 zł, a wartość zadania przekracza kwotę 1 mln. zł. W gminach partnerskich zawarte zostały umowy z wykonawcami lub trwają procedury o ich wyłonienie. Jedna z gmin złożyła już wniosek o refundację poniesionych wydatków zgodnie z harmonogramem.

Gmina Jedlicze bierze największą odpowiedzialność

To właśnie Gmina Jedlicze, 11 września 2018 roku zobowiązała się w ramach zawartego porozumienia międzygminnego, do wspólnego przygotowania wniosku, realizacji i jednocześnie jako lider przedsięwzięcia- do prowadzenia i rozliczenia całości zadania.

Radni zablokowali inwestycję

Po mimo wcześniejszego zobowiązania do wspólnej realizacji projektu, finansowanego ze środków europejskich, Rada Miejska w dniu 22 sierpnia 2019 r. wynikiem głosowania odrzuciła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok i uniemożliwiła realizację inwestycji.

Kto jak głosował? Kto był nieobecny?

Tak głosowali Radni Rady Miejskiej w Jedliczu. Większość z nich pełniło funkcję radnych także w poprzedniej kadencji.

Jeszcze w 2016 roku…

Jeszcze 28 października 2016 roku radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Jedlicze z Samborską Rejonową Radą na Ukrainie. W ramach uchwały radni upoważnili Burmistrza Gminy Jedlicze do podpisania Porozumienia o Współpracy, której celem miało być pozyskanie w partnerstwie środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację wspólnych zadań. Gmina Jedlicze miała zrealizować DPS, a nasi partnerzy hospicjum.

Warto nadmienić, iż niektórzy z radnych, w ramach wzmacniania partnerstwa, dążąc do realizacji projektu pojechali sobie na wycieczkę do Sambora z pewnością m.in. w celu wymiany doświadczeń w ramach realizacji zadań stawianych przed samorządami.

Szukano innych źródeł finansowania

Wówczas pomimo złożonego wniosku o dofinansowanie do programu Polska-Białoruś-Ukraina nie udało się pozyskać środków. Ze względu na wielość zadań i potrzeb Gmina Jedlicze nie zdecydowała się jednak na realizowanie zadania ze środków własnych, a Burmistrz szukała innych źródeł finansowania.

Radni podjęli kolejną uchwałę… ponad 41 tys zł…

19 grudnia 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Budowa Domu opieki dla Seniorów wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Jedlicze”. Radni z pełną świadomością potrzeby i zasadności budowy wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok w wysokości 41 205,00 zł, ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2016 rok. A źródłem pokrycia zobowiązania miały być dochody własne gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017.

12 grudnia 2016 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie dotacji na opracowanie i przyjęcie do realizacji lokalnego programu rewitalizacji. Wykonawca projektu i dokumentacji technicznej został wyłoniony jeszcze w listopadzie 2016 roku. W grudniu 2016 burmistrz podpisała umowę z firmą na jej wykonanie. Dokumentacja została wykonana. Pozwolenie na budowę gmina otrzymała 29 marca 2017 r.

Kolejna uchwała w której mowa o… DPS-ie.

31 stycznia 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2023, w przedmiotowej uchwale, także wskazany był Dom Pomocy Społecznej.

2 czerwca 2017 roku Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie 29 963,39 zł. (przyp. Zostało to wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej).

Badania ankietowe w których uczestniczyli… także radni.

W ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców oraz warsztaty diagnostyczne których celem była identyfikacja obszarów problemowych w których udział wzięli także radni.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023 został przyjęty uchwała Rady Miejskiej nr LII/399/2018 RM z 4 stycznia 2018 gdzie także wskazany był Dom Pomocy Społecznej.

11 lipca 2018 r. w zmianie do uchwały Rady Miejskiej w programie zaplanowano 12 przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcie nr 1 zadanie nr 5 to budowa Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu.

15 grudnia 2018 roku Burmistrz Gminy Jedlicze złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rewitalizacji obiektów i przestrzeni publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, gdzie także wskazany był Dom Pomocy Społecznej.

Pozytywna decyzja o dofinansowaniu!

29 marca 2019 roku Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 855 671,68 zł i burmistrz podpisała stosowną umowę.

Kto poniesie odpowiedzialność i pokryje ewentualne straty?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jedliczu 22 sierpnia Radni odrzucając projekt uchwały w przedmiotowej sprawie uniemożliwili realizację inwestycji. Co zrobią gminy, które zawarły porozumienie z Gminą Jedlicze? Gdyby przyjąć, że jako beneficjent, w przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy, zobowiązani jesteśmy do poniesienia odpowiedzialności do wysokości wyrządzonej szkody to czekają nas poważne konsekwencje finansowe. Do sprawy wrócimy.

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
Arek
Arek
4 lat temu

Szanowni rajcy!! Wydaliście pieniądze podatników na dokumentację techniczną proszę zatem oddać z własnych diet 41 205,00 złotych. Niech się złożą Ci, którzy głosowali PRZECIW i ci którzy się WSTRZYMALI. Wstrzymać to sobie możecie mocz jak toaleta zajęta, ale nie w kluczowych inwestycjach.

FRYHG
FRYHG
Odpowiedź do  Arek
4 lat temu

Nie strasz bo nikt ci się nie boi.

Ciekawski
Ciekawski
4 lat temu

No to pokazali jak trzeba wydawac zlotowki podatnika nic nie robic u siebie tylko oddawac pieniadze innym gmina za swoje nieprzemyslane decyzje brawo poprostu nic dodac nic ujac z wlasnej kieszeni powinniscie zwrocic wszystkie poniesione koszty i zlozcie wniosek o samorozwiazanie, nikt tu nikogo nie straszy to są po prostu fakty ciekawe czy tak z własnych kieszeni by szastali…….

Czesław
Czesław
4 lat temu

Czegos tu nie rozumie. Raz piszecie o współpracy z Samborem a za chwile o programie operacyjnym.
Może napiszcie o stanie faktycznym kiedy podejmowali decyzję, a mianowicie o tym jakimi kosztami budowy DPS ich karmiono, o tym ile miało kosztować utrzymanie jednego pensjonariusza.
Może burmistrz odpowie na parę pytań jednak zadanych przed prokuratorem.

Znawca
Znawca
Odpowiedź do  Czesław
4 lat temu

W odpowiedzi na pytanie. Jakimi kosztami ich karmiono odnośnie DPS to Ci odpowiadam pytaniem na pytanie. Czy Radni to banda idiotów. Których ktoś może karmić nieprawdziwymi danymi. A może by tak sami dochowali staranności i sprawdzili co i jak? Zachowali się nie odpowiedzialnie nie tylko w stosunku do mieszkańców ale co gorsze w stosunku do innych samorządów. Pora za to ponieść konsekwencje tego oczekuje.

Tomuś
Tomuś
Odpowiedź do  Znawca
4 lat temu

Jak to banda idiotów to powiedz im to wprost i się pod tym podpisz.
Dziura i Żychowska a nawet Marć do odwołania ?

Dobieszyn
Dobieszyn
4 lat temu

Jeżeli radny umywa ręce i uchyla się od podjęcia decyzji głosując wstrzymuje się od głosu powinien oddac cześć diety a w dłuższej konsekwencji oddac mandat. Tak tak napisane wyżej wstrzymać to sobie możecie mocz jak toaleta zajęta

AleksanderT
AleksanderT
Odpowiedź do  Dobieszyn
4 lat temu

Jest demokracja. Radny może głosować za, wstrzymać się lub być przeciw.
Jeśli wnioskodawca a w tym przypadku burmistrz proponuje złe rozwiązanie, nie przekonujące, nie podparte twardymi argumentami to radny może być przeciw lub się wstrzymać. Mamy kiepskiego wnioskodawce. Gmina na tym cierpi. Piaty rok kichy.

Arek
Arek
Odpowiedź do  AleksanderT
4 lat temu

Zapomniałeś dodać że każde głosowanie powinno być podparte twardymi argumentami a temat domu opieki nie wzial sie z gruszki ani pietruszki tylko byl walkowany od 2014 i byliśmy świadomi a już nasi przedstawiciele tym bardziej

Truteń
Truteń
Odpowiedź do  Arek
4 lat temu

Dom opieki to wymysł chorej ambicji.

ciota
ciota
Odpowiedź do  Truteń
4 lat temu

chory to Ty jesteś, do ula trutniu !!!

qwerty
qwerty
Odpowiedź do  ciota
4 lat temu

Ciota twój nik mówi sam za siebie

zdruzgotany
zdruzgotany
Odpowiedź do  AleksanderT
4 lat temu

Na kichy to Ciebie powinni przerobić i kotom rzucić bo pies by się tego nie czepił. Takim wpisem sam działasz na szkodę gminy demokrato.

Moderówka
Moderówka
Odpowiedź do  AleksanderT
4 lat temu

Szanowny Aleksander T . Masz racje to jest demokracja. A gdzie odpowiedzialność !!!!Tylko czy decyzja o budowie DPS zapadła na ostatniej sesji czy 4 lata wcześniej?? Przez cztery lata było ok. A teraz nie jest? pomyśl? Nie bronie wnioskodawcy tylko pytam dlaczego na zebraniach wyborczych z komitetu Wspólna Gmina żaden kandydat nie powiedział wyborcom że on jest przeciwny obietnicy budowy DPS złożonej przez kandydatkę na burmistrza . Zostali Radni wybrani byłej i obecnej kadencji ponieważ wyborcom spodobała się obietnica wyborcza budowy DPS. Obietnice trzeba dotrzymywać i burmistrz to chce zrobić.

Zaga
Zaga
Odpowiedź do  Moderówka
4 lat temu

” Burmistrz chce to wybudować” FAJNIE !!!
Tylko burmistrz nie wie ile będą wynosić koszty budowy, ile będą wynosić koszty utrzymania z budżetu gminy. I burmistrz nie wie ile będzie wynosiła miesieczna odpłatność.
SKANDAL !!!!

Moderówka
Moderówka
4 lat temu

To jest skandal. Radni , którzy nie rozumieją zasady ciągłości władzy powinni natychmiast odejść. Narażenie Nas mieszkańców na kłopoty bo takie będą oznacza działanie na szkodę gminy. Organy ścigania powinny z urzędu zająć sie tą sprawą. Mamy w Gminie przedszkola , mamy żłobek , mamy szkoły i chcemy je rozbudowywać i to jest nasza przyszłość a czym jest zamiar budowy DPS ? A no jest naszym sumieniem . Sumieniem jak się odnosimy do ludzi starszych schorowanych , jak o nich dbamy. Jeśli Radni zakładają , że DPS ma przynosić zyski to ja się zastanawiam jakie jest Wasze myślenie , kim wy jesteście a tak po ludzku kto Was tak wychował? Są takie rzeczy w naszej Gminie które się dofinansowuje i taką instytucja do której ja mieszkaniec Gminy Jedlicze chce dołożyć z podatków jest DPS.
Druga sprawa o której tutaj się nie wspomina to ul. Naftowa. Pozyskana dotacja na remont tej ulicy i co? Radni odrzucają pieniążki dofinansowania bo im się nie podoba . Uważają że ul. Naftowa na ta chwilę nie wymaga naprawy. Teraz nie a za chwile ?To jest niegospodarność brak perspektyw w działaniu. Tu i teraz a przyszłość ? Pewnie jej nie będzie ….. Radni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez nas jako mieszkańców czyli za niegospodarne wydanie pieniędzy z budżetu na etapie wstępnym budowy DPS

Kicia
Kicia
Odpowiedź do  Moderówka
4 lat temu

Do Moderówka. Niezależnie od poglądów drogi Panie czy droga Pani cyt:’Jeśli Radni zakładają , że DPS ma przynosić zyski to ja”. Miała bym prośbę aby skonkretyzowano kiedy to radni zakładali zyski z PS bo jakos nie wiem w którym miejscu.
Kolejne stwierdzenie :”Są takie rzeczy w naszej Gminie które się dofinansowuje i taką instytucja do której ja mieszkaniec Gminy Jedlicze chce dołożyć z podatków jest DPS.”. Drogi autorze powyższego wpisu.
Oczywiście że niektóre instytucje trzeba dofinansowywać , chociażby szkoły bo jest to ustawowy obowiązek. Burmistrz bardzo kiepsko to robi. Wydaje drobne a potem mówi o ogromnych inwestycjach. To jest jej propaganda sukcesu. DPS nie jest zadaniem własnym gminy, to wymysł chorej wyobraźni. Takie instytucje są albo prywatne albo prowadzone przez z reguły powiaty. Czy za wszelka cenę należy to budować a później dofinansowywać ? Chyba nie bo gminnej kasy zabraknie na podstawowe sprawy. Już dziś odmawia nawt zakupu paru garczków twierdząc że kasy nie ma.
Co do naftowej to prokurator stwierdzi kto jest winien , kto chciał remontować praktycznie nowy odcinek drogi. Ciekawe też będzie skonfrontowanie zapisów we wniosku ze stanem faktycznym.W tym temacie była bym ostrożna.

Moderówka
Moderówka
Odpowiedź do  Kicia
4 lat temu

do KICI . I to sa pytania retoryczne !!!! O tym czy ma powstać DPS o tym gdzie ma być posadowiony to trzeba było dyskutować w 2015 roku a nie w 2019 tym. Dlaczego to sam wiesz !!. na twoje pytanie odnośnie ” Miała bym prośbę aby skonkretyzowano kiedy to radni zakładali zyski z PS bo jakoś nie wiem w którym miejscu” : Proszę odsłuchać ostatnia sesje Rady miejskie 22.08. 2019 i słowa Pana Radnego z Dobieszyna oraz Radnej z Borku która popiera je w 100 procentach. Jak tutaj ktoś napisał mamy demokracje która powinna iść w parze z odpowiedzialnością . Której w tym wypadku brak !!!

Zaga
Zaga
Odpowiedź do  Moderówka
4 lat temu

Radny Dziura i radna z Borku to najlepsi radni. Myślą logicznie. Co prawda o 4 lata za późno , ale myślą.

Męcinka
Męcinka
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

Dzięki za ten dowcip. Zbudowałeś mój dzień:-)

qwerty
qwerty
Odpowiedź do  Moderówka
4 lat temu

Organy ścigania to się zajmą ale kimś innym jak tak dalej pójdzie.

Tadeusz Kruczek
Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Jeśli niektórzy radni chcą dowalić Jolancie Urbanik, to dlaczego ma odbyć się to kosztem podatnika? Przecież UG nie ma żadnych pieniędzy bo nie prowadzi działalności zarobkowej, to jest nasza wspólna kasa. Chyba każdy to wie. Mogę zrozumieć nieobecność na sesji czy głos przeciw, ale wstrzymujący? To jest tak jak mówił Wałęsa: jestem za, a nawet przeciw. Młodych radnych nie mamy, a wielka szkoda bo jest prawie samo “wapno”, które nie dopuszcza myśli, że w tym domu opieki samo może wylądować. Już widzę jak niektórych przygarnia rodzina i zmienia pampersy. A latka lecą! Myślę też, iż niektórzy chcą się po prostu docenić. Optowałbym za budynkiem dwa razy większym niż się planuje. Młodych ludzi w Jedliczu jest jak na lekarstwo. Proszę sobie sprawdzić ile domów w okolicy jest do sprzedania, a będzie coraz więcej. Gmina w zastraszającym tempie starzeje się i nic na to nie poradzimy. Wobec powyższego rozpętywanie wojny o oczywistą sprawę jest dla mnie co najmniej niezrozumiałe. Cztery lata szybko zlecą i wtedy wyborcy Was rozliczą i jeżeli w tej kwestii trzeba będzie wybulić jakąś niepotrzebną kasę, nie wiem czy przez głupotę, zaślepienie, fałsz, itd. to będę pierwszym, który rzuci w Was kamieniem!!

Zaga
Zaga
Odpowiedź do  Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Chłopie to ty nie masz zielonego pojecia. To nie radni chcą dowalić JU. To JU chce dowalić mieszkańcom dając im na utrzymanie taki obiekt.
A swoją drogą to kogo bedzie stać płacic co miesiac około 3,5 tys za pobyt w tym DPS ?
Jak się orientuję to w okolicznych DPS nie ma problemu z miejscem, jest problem z kasą.
Młodych ludzi tu nie ma bo władza nie dba o warunki dla nich. Wszyscy wyjezdżają i prawdą jest że zostają tylko seniorzy.

ciota
ciota
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

szkoda że Tobie nie ma kto dowalić !

zosia
zosia
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

Mogę opiekować się seniorem ,lub dwoma za 3,5 tyś 7tyś a na szkole w Dobieszynie to gmina zarobi bo skansen w Sanoku jest zainteresowany tym obiektem

Tadeusz Kruczek
Tadeusz Kruczek
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

Nie wdaję się w polemikę z ludźmi bez imienia i nazwiska – babo!

Kacper
Kacper
Odpowiedź do  Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Najlepiej to nie dyskutuj bo się nie znasz na problemach.
Nie jestem źle nastawiony do Jollanty al widzę że sobie nie radzi

zosia
zosia
Odpowiedź do  Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Nie wdaję się w polemikę z ludzmi poniżej pewnego poziomu umysłowego nawet jeśli mają imię i nazwisko

Rozsądek
Rozsądek
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

Człowieczku. Jeśli nie tu to te pieniądze zostaną przekazane do innych DPSów. Obowiązkiem gminy jest utrzymywanie jej mieszkańców w DPSach jeśli ich na to nie stać. Nie ma to znaczenia, czy będzie to Warszawa, Rzeszów, czy Jedlicze. DPS na terenie gminy nie generuje dodatkowych kosztów a wręcz przeciwnie – daje pracę pielęgniarką, kucharką, sprzątaczką, obsłudze technicznej, usługom.

London
London
Odpowiedź do  Rozsądek
4 lat temu

Trochę masz racje ale tylko troszeczkę. Faktem jest że obowiązkiem gminy jest dopłata do osób z gminy które korzystają z innych DPS . Jaka to jest dopłata to tą kwestię regulują odpowiednie przepisy. Nie oznacza to, że za tą kwotę która dziś jest wydawana utrzyma się cały DPS.
Mówisz o kucharkach ? Jakich ? Przecież ten obiekt nie zakłada budowy kuchni co jest pomyłką. Żywność ma dostarczać katering 🙂
Ile tych pielęgniarek będzie ? Trzy ? Max cztery ?
Sprzątaczki ? ile jak np taki większy obiekt jak UG obsługuje dwie na części etatu. W sumie 1 etat.
Jaka obsługa techniczna ? Tam nie będzie dyskotek ! Palacza też nie będzie bo ogrzewanie ma być w pełni zautomatyzowane, gazowe..
A teraz przejdź do kosztów : budowy ( parę milionów ) , utrzymania, kosztów transportu itp.
No i na koniec odpłatność jak mówią od 3,600 – 3,800 zł na miesiąc. Pytam kogo bedzie stać ? Gmina tyle nie pokryje.
W okolicznych DPS są wolne miejsca tak że z tym niby wielkim zapotrzebowaniem to bądźmy ostrożni.
Rząd PiS wprowadził usługi opieki domowej, a teraz mówi sie o kolejnych tego typu podobnych usługach w celu aby jak najwięcej osób swoją starość przeżywała w swoim domu i pod specjalistyczną opieką.
Osobiście uważam, że sprawa DPS w naszej gminie nie była odpowiednio przeanalizowana . Burmistrz znana jest z takich nie przemyślanych decyzji. To ona przedstawiła propozycje radnym , a ponadto marketingowo tak im sprzedała temat że oni bez słowa towar kupili.
Co bedzie dalej ? Zobaczymy. Czas pokaże czy to świetny interes czy taki jak np z Dziennym Domem Opieki w Żarnowcu który od roku stoi pusty. Ewentualnie można z niego skorzystać ale pod dwoma warunkami: 1. zapłacisz 1.000 za miesiąc a 2. trafi się co najmniej 10 chętnych ?
W ciemno można powiedzieć że nikt nie skorzysta. A miało być tak cudownie 🙂
Miłego dnia z London.

prost
prost
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

SZOKUJACYU WPIS NA TYM PORTALU COS O RADNYCH O WAPNIE O KAMIENIACH JAK MOZNA SIE POSLUGIWAC TAKIM JEZYKIEM JESTEM PRZERAZONY

Kręcona
Kręcona
Odpowiedź do  Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Brawo Panie Tadeuszu. Całym sercem z Panem.

minä
minä
4 lat temu

No to Dziura znowu nawywijał, myśli sobie, że wolno mu tak jak w pracy, a może nawiązał bliższą współpracę z konfidentem “Zibi-m ” i jego nowym koleżką byłym starostą, który usilnie próbuje wrócić do koryta.
Ciekawe co mu obiecali, może wybudują mu ZK ???????

wd-40
wd-40
4 lat temu

Dlaczego artykuł jest jednostronny i zrzuca całą winę na Radę? A jak do tego ma się stanowisko Burmistrza, który nie przekazuje szczegółowych informacji o kosztach funkcjonowania oraz lokalizacji? Prawda jest taka, że wszyscy mają za uszami i powinni czuć się odpowiedzialni za ten bałagan.

Ta inwestycja od początku nie miała racji bytu i karmienie mieszkańców jakimś górnolotnym etosem nie jest w porządku. Ocenę tego projektu należy rozpatrywać jedynie w kategoriach zdrowego rozsądku. Jeżeli celem władzy jest wybudowanie tego obiektu i dobicie budżetu gminy na lata kosztami utrzymania, to ja już zakładając koncert życzeń wolałbym w przypadku takiej rozrzutności zaproponować basen!

Inna sprawa porozumienie gmin było super sprawą, ale patrząc na zadania jakie przyjęli sobie partnerzy można jedynie przyklasnąć. Rewitalizacja najlepiej jest rozumowana jako przywrócenie funkcjonalności obiektom nieużytkowanym o walorach architektonicznych, zabytkowych itd. (przykładowo Kopytowa).

Żal, że w ramach tego projektu i tej kasy nie zdecydowano się na rewitalizację rynku i adaptację placu rekreacyjnego na Borku + poprawę przestrzeni publicznej na terenie miasta. No ale z uporem maniaka podjęto próbę budowy DPS od podstaw i to był błąd już na samym początku.

Zaga
Zaga
Odpowiedź do  wd-40
4 lat temu

Trudno, mamy fatalnego burmistrza. Obstawiony nieudacznikami którzy próbują zastraszać. DPS to taki pomysł jak dzienny dom opieki w Żarnowcu gdzie teraz od roku stoi pusty a jak ktos chce się pogimnastykować to musi zapłacić wiecej jak za sanatorium.
Nadchodzi czas zmiany władzy , a rezultatem bedzie wymiana pozostałych przydupasów

PIETREK
PIETREK
4 lat temu

BARDZO DOBRZE ŻE ZABLOKOWALI PROJEKT DPSU J24 ZAJMIJ SIĘ PRBLEMEM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W DŁUGIEM JEST PROJEKT I POZWOLENIE NA BUDOWĘ I KASY NIEMA JUŻ ROK MIJA I ZROBIONY PROJEKT Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ,MIEJSCOWOŚCI W GMINIE NIE SĄ Z KANALIZOWANE I TYM SIĘ ZAJĄĆ A NIE DPS-EM STRUPA NA DUPE SOBIE BRAC FOTOWOLTAIKA JEST DALEKO W ……

punkt widzenia ci sie zmienia?
punkt widzenia ci sie zmienia?
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

nie krzycz Pietrek! Pisanie wielkimi literami jest uważane za krzyk! Ty to ten co za czasów marsa wypinałeś piersi po medale?? wtedy nie widziałeś problemów w szkołach??

Tomuś
Tomuś
Odpowiedź do  punkt widzenia ci sie zmienia?
4 lat temu

Nasze szkoły w ostatnich latach są zaniedbane.
W Długiem jest dokumentacja i pozwolenie na budowę a ta nic nie robi. W Jedliczu wymieniają pare płytek na schodach i to wszystko. A no i jeszcze szopke postawili koło boiska sportowego.

PIETREK
PIETREK
Odpowiedź do  punkt widzenia ci sie zmienia?
4 lat temu

WIDZIAŁEM I WIDZĘ I BĘDĘ WIDZIAŁ A PO JAKIE KUR… MEDALE TO WYPINA PO MEDALE TO WYPINA A W TAMTEJ KADENCJI NIC NIE ROBIŁ

Ona
Ona
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

hmmm..”bardzo dobrze ..” śmiem zacytować Pietrka .Naprawdę tak myślisz? My nie rozmawiamy teraz o potrzebach sołectwa Długie ( nawiasem mówiąc bardzo aktywnego kulturalnie – gratuluje ) , ale rozmawiamy o tym co się wydarzyło na sesji i jakie będą tego konsekwencje można rzec już są. Może sie okazać że twoja wieś długo nie dostanie ani grosika bo trzeba będzie płacić innym gminom kary i to nie małe. Wiec pytam się i ty Pietrku powinieneś zapytać o to swojego Radnego po co to wszystko ??? Te kłótnie ten brak szacunku do siebie nawzajem. Zrobili błąd a to jest błąd z dużymi konsekwencjami dla mieszkańców gminy. Ja uważam że DPS nie jest błędem i po tylu latach zabiegania o pozyskanie środków i to nie małych nie należało się wycofywać. Radni przez miniona kadencje nie pytali o nic . Wprost przeciwnie zabiegali o tę inwestycje czyli jak tutaj ktoś napisał przez 4 lata nie myśleli a teraz jak pomyśleli to jest ambaras na całego. Czekam na sesje zwyczajną na której mam nadzieję pojawią się mieszkańcy z pytaniami.

PIETREK
PIETREK
Odpowiedź do  Ona
4 lat temu

DPS WYBUDOWAC TO NIE SZTUKA A POTEM UTRZYMAC TO JEST SZTUKA JAK RODZINA NIE BEDZIE MIALA KASY POKRYCIA TO SPADA NA GMINIE I ZA NASZE PODATKI BĘDĄ UTRZYMANE A ZA TA KASĘ CO TAM SIĘ WSADZI TO SZKOLY BY BYŁY ROZBUDOWANE NA TERENIE GMINY I KANALIZACJA WAŻNIEJSZA JAK DPS GMINIE NIE JEST POTRZEBNY

Ona
Ona
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

Do Pietrek. Jak mniemam znasz wyliczenia podaj ! chętnie zerknę? POtwierdz swoja tezę .

PIETREK
PIETREK
Odpowiedź do  Ona
4 lat temu

Nawet niema się smialosci do podpisania imieniem swoim

Ciekawski
Ciekawski
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

Nie wiem czy wiesz ale i tak płacimy za naszych mieszkańców, którzy są w DPS np w Krośnie bo to wynika z ustawy, czy DPS jest potrzebny o tym Wysoka Rada wyraziła swoje zdanie
w poprzednich uchwałach co jest sprzeczne z ostatnią podjętą decyzja, a czy ta decyzja będzie miała wpływ na budżet dla nas wszystkich to się dowiemy już lada dzień. Różnica będzie taka że jak DPS powstanie to nasi mieszkańcy będą tam pracować. Jest takie przysłowie ” kto mieczem wojuje od miecza ginie”. Czas pokaże.

PIETREK
PIETREK
Odpowiedź do  Ona
4 lat temu

Podpisujcie się imionami A nie inkognito

Kretyn
Kretyn
Odpowiedź do  Ona
4 lat temu

Ile to niby lat zabiegała o kasę na DPS ? Konkretnie proszę .
DPS-ów nikt nie chce budować bo wcześniej przeliczają koszty a tu było na zasadzie … o może DPS wybuduje .

PIETREK
PIETREK
4 lat temu

SZANOWNA RADO MIEJSKA W JEDLICZU JESTEM PODZIWU ZE SIE TERAZ SPRZECIWIACIE NIE POTRZEBNYM INWESTYCJOM TAKIM JAK RYNEK W JEDLICZU DPS ITP A NIE TO CO SIĘ DZIAŁO ZA TAMTEJ KADENCJI SIĘ PRZYKLEPOWALO CO WŁODARZE CHCIELI TAK TRZYMAĆ

punkt widzenia ci sie zmienia?
punkt widzenia ci sie zmienia?
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

nie krzycz Pietrek! Pisanie wielkimi literami jest uważane za krzyk! Ty to ten co za czasów marsa wypinałeś piersi po medale?? wtedy nie widziałeś problemów w szkołach??

Kretyn
Kretyn
4 lat temu

Ja mam takie wydaje mi się proste pytanie.
Dyskutujecie o tym DPS, o tym że dopiero teraz przejrzeli na oczy itp. Dlatego chcę zapytać: Czy radni łacznie z panią burmistrz przeprowadzili rzetelną analizę demograficzną w okręgu szkoły Dobieszyn ? Czy ten pomysł rozbudowy szkoły w Dobieszynie i też w Długiem jest poparty jakimis konkretnymi wyliczeniami . A może to było jeszcze na fali kiedy Dziura miał dobre relacje z Jolantą i wtedy wpadł na pomysł rozbudowy szkoły. Może to była tylko decyzja ” chwili ” a nie konkretnych badań pod względem demograficznym.

Tadeusz Kruczek
Tadeusz Kruczek
Odpowiedź do  Kretyn
4 lat temu

Bardzo dobre pytanie! Żeby nie było tak jak z Domami Ludowymi. Zobaczymy jaka jest rzeczywista liczba mieszkańców gminy i Jedlicza po zapowiadanym spisie powszechnym.

Arek
Arek
4 lat temu

Szanowni rajcy!! Wydaliście pieniądze podatników na dokumentację techniczną proszę zatem oddać z własnych diet 41 205,00 złotych. Niech się złożą Ci, którzy głosowali PRZECIW i ci którzy się WSTRZYMALI. Wstrzymać to sobie możecie mocz jak toaleta zajęta, ale nie w kluczowych inwestycjach.

FRYHG
FRYHG
Odpowiedź do  Arek
4 lat temu

Nie strasz bo nikt ci się nie boi.

Ciekawski
Ciekawski
4 lat temu

No to pokazali jak trzeba wydawac zlotowki podatnika nic nie robic u siebie tylko oddawac pieniadze innym gmina za swoje nieprzemyslane decyzje brawo poprostu nic dodac nic ujac z wlasnej kieszeni powinniscie zwrocic wszystkie poniesione koszty i zlozcie wniosek o samorozwiazanie, nikt tu nikogo nie straszy to są po prostu fakty ciekawe czy tak z własnych kieszeni by szastali…….

Czesław
Czesław
4 lat temu

Czegos tu nie rozumie. Raz piszecie o współpracy z Samborem a za chwile o programie operacyjnym.
Może napiszcie o stanie faktycznym kiedy podejmowali decyzję, a mianowicie o tym jakimi kosztami budowy DPS ich karmiono, o tym ile miało kosztować utrzymanie jednego pensjonariusza.
Może burmistrz odpowie na parę pytań jednak zadanych przed prokuratorem.

Znawca
Znawca
Odpowiedź do  Czesław
4 lat temu

W odpowiedzi na pytanie. Jakimi kosztami ich karmiono odnośnie DPS to Ci odpowiadam pytaniem na pytanie. Czy Radni to banda idiotów. Których ktoś może karmić nieprawdziwymi danymi. A może by tak sami dochowali staranności i sprawdzili co i jak? Zachowali się nie odpowiedzialnie nie tylko w stosunku do mieszkańców ale co gorsze w stosunku do innych samorządów. Pora za to ponieść konsekwencje tego oczekuje.

Tomuś
Tomuś
Odpowiedź do  Znawca
4 lat temu

Jak to banda idiotów to powiedz im to wprost i się pod tym podpisz.
Dziura i Żychowska a nawet Marć do odwołania ?

Dobieszyn
Dobieszyn
4 lat temu

Jeżeli radny umywa ręce i uchyla się od podjęcia decyzji głosując wstrzymuje się od głosu powinien oddac cześć diety a w dłuższej konsekwencji oddac mandat. Tak tak napisane wyżej wstrzymać to sobie możecie mocz jak toaleta zajęta

AleksanderT
AleksanderT
Odpowiedź do  Dobieszyn
4 lat temu

Jest demokracja. Radny może głosować za, wstrzymać się lub być przeciw.
Jeśli wnioskodawca a w tym przypadku burmistrz proponuje złe rozwiązanie, nie przekonujące, nie podparte twardymi argumentami to radny może być przeciw lub się wstrzymać. Mamy kiepskiego wnioskodawce. Gmina na tym cierpi. Piaty rok kichy.

Arek
Arek
Odpowiedź do  AleksanderT
4 lat temu

Zapomniałeś dodać że każde głosowanie powinno być podparte twardymi argumentami a temat domu opieki nie wzial sie z gruszki ani pietruszki tylko byl walkowany od 2014 i byliśmy świadomi a już nasi przedstawiciele tym bardziej

Truteń
Truteń
Odpowiedź do  Arek
4 lat temu

Dom opieki to wymysł chorej ambicji.

ciota
ciota
Odpowiedź do  Truteń
4 lat temu

chory to Ty jesteś, do ula trutniu !!!

qwerty
qwerty
Odpowiedź do  ciota
4 lat temu

Ciota twój nik mówi sam za siebie

zdruzgotany
zdruzgotany
Odpowiedź do  AleksanderT
4 lat temu

Na kichy to Ciebie powinni przerobić i kotom rzucić bo pies by się tego nie czepił. Takim wpisem sam działasz na szkodę gminy demokrato.

Moderówka
Moderówka
Odpowiedź do  AleksanderT
4 lat temu

Szanowny Aleksander T . Masz racje to jest demokracja. A gdzie odpowiedzialność !!!!Tylko czy decyzja o budowie DPS zapadła na ostatniej sesji czy 4 lata wcześniej?? Przez cztery lata było ok. A teraz nie jest? pomyśl? Nie bronie wnioskodawcy tylko pytam dlaczego na zebraniach wyborczych z komitetu Wspólna Gmina żaden kandydat nie powiedział wyborcom że on jest przeciwny obietnicy budowy DPS złożonej przez kandydatkę na burmistrza . Zostali Radni wybrani byłej i obecnej kadencji ponieważ wyborcom spodobała się obietnica wyborcza budowy DPS. Obietnice trzeba dotrzymywać i burmistrz to chce zrobić.

Zaga
Zaga
Odpowiedź do  Moderówka
4 lat temu

” Burmistrz chce to wybudować” FAJNIE !!!
Tylko burmistrz nie wie ile będą wynosić koszty budowy, ile będą wynosić koszty utrzymania z budżetu gminy. I burmistrz nie wie ile będzie wynosiła miesieczna odpłatność.
SKANDAL !!!!

Moderówka
Moderówka
4 lat temu

To jest skandal. Radni , którzy nie rozumieją zasady ciągłości władzy powinni natychmiast odejść. Narażenie Nas mieszkańców na kłopoty bo takie będą oznacza działanie na szkodę gminy. Organy ścigania powinny z urzędu zająć sie tą sprawą. Mamy w Gminie przedszkola , mamy żłobek , mamy szkoły i chcemy je rozbudowywać i to jest nasza przyszłość a czym jest zamiar budowy DPS ? A no jest naszym sumieniem . Sumieniem jak się odnosimy do ludzi starszych schorowanych , jak o nich dbamy. Jeśli Radni zakładają , że DPS ma przynosić zyski to ja się zastanawiam jakie jest Wasze myślenie , kim wy jesteście a tak po ludzku kto Was tak wychował? Są takie rzeczy w naszej Gminie które się dofinansowuje i taką instytucja do której ja mieszkaniec Gminy Jedlicze chce dołożyć z podatków jest DPS.
Druga sprawa o której tutaj się nie wspomina to ul. Naftowa. Pozyskana dotacja na remont tej ulicy i co? Radni odrzucają pieniążki dofinansowania bo im się nie podoba . Uważają że ul. Naftowa na ta chwilę nie wymaga naprawy. Teraz nie a za chwile ?To jest niegospodarność brak perspektyw w działaniu. Tu i teraz a przyszłość ? Pewnie jej nie będzie ….. Radni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez nas jako mieszkańców czyli za niegospodarne wydanie pieniędzy z budżetu na etapie wstępnym budowy DPS

Kicia
Kicia
Odpowiedź do  Moderówka
4 lat temu

Do Moderówka. Niezależnie od poglądów drogi Panie czy droga Pani cyt:’Jeśli Radni zakładają , że DPS ma przynosić zyski to ja”. Miała bym prośbę aby skonkretyzowano kiedy to radni zakładali zyski z PS bo jakos nie wiem w którym miejscu.
Kolejne stwierdzenie :”Są takie rzeczy w naszej Gminie które się dofinansowuje i taką instytucja do której ja mieszkaniec Gminy Jedlicze chce dołożyć z podatków jest DPS.”. Drogi autorze powyższego wpisu.
Oczywiście że niektóre instytucje trzeba dofinansowywać , chociażby szkoły bo jest to ustawowy obowiązek. Burmistrz bardzo kiepsko to robi. Wydaje drobne a potem mówi o ogromnych inwestycjach. To jest jej propaganda sukcesu. DPS nie jest zadaniem własnym gminy, to wymysł chorej wyobraźni. Takie instytucje są albo prywatne albo prowadzone przez z reguły powiaty. Czy za wszelka cenę należy to budować a później dofinansowywać ? Chyba nie bo gminnej kasy zabraknie na podstawowe sprawy. Już dziś odmawia nawt zakupu paru garczków twierdząc że kasy nie ma.
Co do naftowej to prokurator stwierdzi kto jest winien , kto chciał remontować praktycznie nowy odcinek drogi. Ciekawe też będzie skonfrontowanie zapisów we wniosku ze stanem faktycznym.W tym temacie była bym ostrożna.

Moderówka
Moderówka
Odpowiedź do  Kicia
4 lat temu

do KICI . I to sa pytania retoryczne !!!! O tym czy ma powstać DPS o tym gdzie ma być posadowiony to trzeba było dyskutować w 2015 roku a nie w 2019 tym. Dlaczego to sam wiesz !!. na twoje pytanie odnośnie ” Miała bym prośbę aby skonkretyzowano kiedy to radni zakładali zyski z PS bo jakoś nie wiem w którym miejscu” : Proszę odsłuchać ostatnia sesje Rady miejskie 22.08. 2019 i słowa Pana Radnego z Dobieszyna oraz Radnej z Borku która popiera je w 100 procentach. Jak tutaj ktoś napisał mamy demokracje która powinna iść w parze z odpowiedzialnością . Której w tym wypadku brak !!!

Zaga
Zaga
Odpowiedź do  Moderówka
4 lat temu

Radny Dziura i radna z Borku to najlepsi radni. Myślą logicznie. Co prawda o 4 lata za późno , ale myślą.

Męcinka
Męcinka
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

Dzięki za ten dowcip. Zbudowałeś mój dzień:-)

qwerty
qwerty
Odpowiedź do  Moderówka
4 lat temu

Organy ścigania to się zajmą ale kimś innym jak tak dalej pójdzie.

Tadeusz Kruczek
Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Jeśli niektórzy radni chcą dowalić Jolancie Urbanik, to dlaczego ma odbyć się to kosztem podatnika? Przecież UG nie ma żadnych pieniędzy bo nie prowadzi działalności zarobkowej, to jest nasza wspólna kasa. Chyba każdy to wie. Mogę zrozumieć nieobecność na sesji czy głos przeciw, ale wstrzymujący? To jest tak jak mówił Wałęsa: jestem za, a nawet przeciw. Młodych radnych nie mamy, a wielka szkoda bo jest prawie samo “wapno”, które nie dopuszcza myśli, że w tym domu opieki samo może wylądować. Już widzę jak niektórych przygarnia rodzina i zmienia pampersy. A latka lecą! Myślę też, iż niektórzy chcą się po prostu docenić. Optowałbym za budynkiem dwa razy większym niż się planuje. Młodych ludzi w Jedliczu jest jak na lekarstwo. Proszę sobie sprawdzić ile domów w okolicy jest do sprzedania, a będzie coraz więcej. Gmina w zastraszającym tempie starzeje się i nic na to nie poradzimy. Wobec powyższego rozpętywanie wojny o oczywistą sprawę jest dla mnie co najmniej niezrozumiałe. Cztery lata szybko zlecą i wtedy wyborcy Was rozliczą i jeżeli w tej kwestii trzeba będzie wybulić jakąś niepotrzebną kasę, nie wiem czy przez głupotę, zaślepienie, fałsz, itd. to będę pierwszym, który rzuci w Was kamieniem!!

Zaga
Zaga
Odpowiedź do  Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Chłopie to ty nie masz zielonego pojecia. To nie radni chcą dowalić JU. To JU chce dowalić mieszkańcom dając im na utrzymanie taki obiekt.
A swoją drogą to kogo bedzie stać płacic co miesiac około 3,5 tys za pobyt w tym DPS ?
Jak się orientuję to w okolicznych DPS nie ma problemu z miejscem, jest problem z kasą.
Młodych ludzi tu nie ma bo władza nie dba o warunki dla nich. Wszyscy wyjezdżają i prawdą jest że zostają tylko seniorzy.

ciota
ciota
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

szkoda że Tobie nie ma kto dowalić !

zosia
zosia
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

Mogę opiekować się seniorem ,lub dwoma za 3,5 tyś 7tyś a na szkole w Dobieszynie to gmina zarobi bo skansen w Sanoku jest zainteresowany tym obiektem

Tadeusz Kruczek
Tadeusz Kruczek
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

Nie wdaję się w polemikę z ludźmi bez imienia i nazwiska – babo!

Kacper
Kacper
Odpowiedź do  Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Najlepiej to nie dyskutuj bo się nie znasz na problemach.
Nie jestem źle nastawiony do Jollanty al widzę że sobie nie radzi

zosia
zosia
Odpowiedź do  Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Nie wdaję się w polemikę z ludzmi poniżej pewnego poziomu umysłowego nawet jeśli mają imię i nazwisko

Rozsądek
Rozsądek
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

Człowieczku. Jeśli nie tu to te pieniądze zostaną przekazane do innych DPSów. Obowiązkiem gminy jest utrzymywanie jej mieszkańców w DPSach jeśli ich na to nie stać. Nie ma to znaczenia, czy będzie to Warszawa, Rzeszów, czy Jedlicze. DPS na terenie gminy nie generuje dodatkowych kosztów a wręcz przeciwnie – daje pracę pielęgniarką, kucharką, sprzątaczką, obsłudze technicznej, usługom.

London
London
Odpowiedź do  Rozsądek
4 lat temu

Trochę masz racje ale tylko troszeczkę. Faktem jest że obowiązkiem gminy jest dopłata do osób z gminy które korzystają z innych DPS . Jaka to jest dopłata to tą kwestię regulują odpowiednie przepisy. Nie oznacza to, że za tą kwotę która dziś jest wydawana utrzyma się cały DPS.
Mówisz o kucharkach ? Jakich ? Przecież ten obiekt nie zakłada budowy kuchni co jest pomyłką. Żywność ma dostarczać katering 🙂
Ile tych pielęgniarek będzie ? Trzy ? Max cztery ?
Sprzątaczki ? ile jak np taki większy obiekt jak UG obsługuje dwie na części etatu. W sumie 1 etat.
Jaka obsługa techniczna ? Tam nie będzie dyskotek ! Palacza też nie będzie bo ogrzewanie ma być w pełni zautomatyzowane, gazowe..
A teraz przejdź do kosztów : budowy ( parę milionów ) , utrzymania, kosztów transportu itp.
No i na koniec odpłatność jak mówią od 3,600 – 3,800 zł na miesiąc. Pytam kogo bedzie stać ? Gmina tyle nie pokryje.
W okolicznych DPS są wolne miejsca tak że z tym niby wielkim zapotrzebowaniem to bądźmy ostrożni.
Rząd PiS wprowadził usługi opieki domowej, a teraz mówi sie o kolejnych tego typu podobnych usługach w celu aby jak najwięcej osób swoją starość przeżywała w swoim domu i pod specjalistyczną opieką.
Osobiście uważam, że sprawa DPS w naszej gminie nie była odpowiednio przeanalizowana . Burmistrz znana jest z takich nie przemyślanych decyzji. To ona przedstawiła propozycje radnym , a ponadto marketingowo tak im sprzedała temat że oni bez słowa towar kupili.
Co bedzie dalej ? Zobaczymy. Czas pokaże czy to świetny interes czy taki jak np z Dziennym Domem Opieki w Żarnowcu który od roku stoi pusty. Ewentualnie można z niego skorzystać ale pod dwoma warunkami: 1. zapłacisz 1.000 za miesiąc a 2. trafi się co najmniej 10 chętnych ?
W ciemno można powiedzieć że nikt nie skorzysta. A miało być tak cudownie 🙂
Miłego dnia z London.

prost
prost
Odpowiedź do  Zaga
4 lat temu

SZOKUJACYU WPIS NA TYM PORTALU COS O RADNYCH O WAPNIE O KAMIENIACH JAK MOZNA SIE POSLUGIWAC TAKIM JEZYKIEM JESTEM PRZERAZONY

Kręcona
Kręcona
Odpowiedź do  Tadeusz Kruczek
4 lat temu

Brawo Panie Tadeuszu. Całym sercem z Panem.

minä
minä
4 lat temu

No to Dziura znowu nawywijał, myśli sobie, że wolno mu tak jak w pracy, a może nawiązał bliższą współpracę z konfidentem “Zibi-m ” i jego nowym koleżką byłym starostą, który usilnie próbuje wrócić do koryta.
Ciekawe co mu obiecali, może wybudują mu ZK ???????

wd-40
wd-40
4 lat temu

Dlaczego artykuł jest jednostronny i zrzuca całą winę na Radę? A jak do tego ma się stanowisko Burmistrza, który nie przekazuje szczegółowych informacji o kosztach funkcjonowania oraz lokalizacji? Prawda jest taka, że wszyscy mają za uszami i powinni czuć się odpowiedzialni za ten bałagan.

Ta inwestycja od początku nie miała racji bytu i karmienie mieszkańców jakimś górnolotnym etosem nie jest w porządku. Ocenę tego projektu należy rozpatrywać jedynie w kategoriach zdrowego rozsądku. Jeżeli celem władzy jest wybudowanie tego obiektu i dobicie budżetu gminy na lata kosztami utrzymania, to ja już zakładając koncert życzeń wolałbym w przypadku takiej rozrzutności zaproponować basen!

Inna sprawa porozumienie gmin było super sprawą, ale patrząc na zadania jakie przyjęli sobie partnerzy można jedynie przyklasnąć. Rewitalizacja najlepiej jest rozumowana jako przywrócenie funkcjonalności obiektom nieużytkowanym o walorach architektonicznych, zabytkowych itd. (przykładowo Kopytowa).

Żal, że w ramach tego projektu i tej kasy nie zdecydowano się na rewitalizację rynku i adaptację placu rekreacyjnego na Borku + poprawę przestrzeni publicznej na terenie miasta. No ale z uporem maniaka podjęto próbę budowy DPS od podstaw i to był błąd już na samym początku.

Zaga
Zaga
Odpowiedź do  wd-40
4 lat temu

Trudno, mamy fatalnego burmistrza. Obstawiony nieudacznikami którzy próbują zastraszać. DPS to taki pomysł jak dzienny dom opieki w Żarnowcu gdzie teraz od roku stoi pusty a jak ktos chce się pogimnastykować to musi zapłacić wiecej jak za sanatorium.
Nadchodzi czas zmiany władzy , a rezultatem bedzie wymiana pozostałych przydupasów

PIETREK
PIETREK
4 lat temu

BARDZO DOBRZE ŻE ZABLOKOWALI PROJEKT DPSU J24 ZAJMIJ SIĘ PRBLEMEM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W DŁUGIEM JEST PROJEKT I POZWOLENIE NA BUDOWĘ I KASY NIEMA JUŻ ROK MIJA I ZROBIONY PROJEKT Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ,MIEJSCOWOŚCI W GMINIE NIE SĄ Z KANALIZOWANE I TYM SIĘ ZAJĄĆ A NIE DPS-EM STRUPA NA DUPE SOBIE BRAC FOTOWOLTAIKA JEST DALEKO W ……

punkt widzenia ci sie zmienia?
punkt widzenia ci sie zmienia?
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

nie krzycz Pietrek! Pisanie wielkimi literami jest uważane za krzyk! Ty to ten co za czasów marsa wypinałeś piersi po medale?? wtedy nie widziałeś problemów w szkołach??

Tomuś
Tomuś
Odpowiedź do  punkt widzenia ci sie zmienia?
4 lat temu

Nasze szkoły w ostatnich latach są zaniedbane.
W Długiem jest dokumentacja i pozwolenie na budowę a ta nic nie robi. W Jedliczu wymieniają pare płytek na schodach i to wszystko. A no i jeszcze szopke postawili koło boiska sportowego.

PIETREK
PIETREK
Odpowiedź do  punkt widzenia ci sie zmienia?
4 lat temu

WIDZIAŁEM I WIDZĘ I BĘDĘ WIDZIAŁ A PO JAKIE KUR… MEDALE TO WYPINA PO MEDALE TO WYPINA A W TAMTEJ KADENCJI NIC NIE ROBIŁ

Ona
Ona
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

hmmm..”bardzo dobrze ..” śmiem zacytować Pietrka .Naprawdę tak myślisz? My nie rozmawiamy teraz o potrzebach sołectwa Długie ( nawiasem mówiąc bardzo aktywnego kulturalnie – gratuluje ) , ale rozmawiamy o tym co się wydarzyło na sesji i jakie będą tego konsekwencje można rzec już są. Może sie okazać że twoja wieś długo nie dostanie ani grosika bo trzeba będzie płacić innym gminom kary i to nie małe. Wiec pytam się i ty Pietrku powinieneś zapytać o to swojego Radnego po co to wszystko ??? Te kłótnie ten brak szacunku do siebie nawzajem. Zrobili błąd a to jest błąd z dużymi konsekwencjami dla mieszkańców gminy. Ja uważam że DPS nie jest błędem i po tylu latach zabiegania o pozyskanie środków i to nie małych nie należało się wycofywać. Radni przez miniona kadencje nie pytali o nic . Wprost przeciwnie zabiegali o tę inwestycje czyli jak tutaj ktoś napisał przez 4 lata nie myśleli a teraz jak pomyśleli to jest ambaras na całego. Czekam na sesje zwyczajną na której mam nadzieję pojawią się mieszkańcy z pytaniami.

PIETREK
PIETREK
Odpowiedź do  Ona
4 lat temu

DPS WYBUDOWAC TO NIE SZTUKA A POTEM UTRZYMAC TO JEST SZTUKA JAK RODZINA NIE BEDZIE MIALA KASY POKRYCIA TO SPADA NA GMINIE I ZA NASZE PODATKI BĘDĄ UTRZYMANE A ZA TA KASĘ CO TAM SIĘ WSADZI TO SZKOLY BY BYŁY ROZBUDOWANE NA TERENIE GMINY I KANALIZACJA WAŻNIEJSZA JAK DPS GMINIE NIE JEST POTRZEBNY

Ona
Ona
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

Do Pietrek. Jak mniemam znasz wyliczenia podaj ! chętnie zerknę? POtwierdz swoja tezę .

PIETREK
PIETREK
Odpowiedź do  Ona
4 lat temu

Nawet niema się smialosci do podpisania imieniem swoim

Ciekawski
Ciekawski
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

Nie wiem czy wiesz ale i tak płacimy za naszych mieszkańców, którzy są w DPS np w Krośnie bo to wynika z ustawy, czy DPS jest potrzebny o tym Wysoka Rada wyraziła swoje zdanie
w poprzednich uchwałach co jest sprzeczne z ostatnią podjętą decyzja, a czy ta decyzja będzie miała wpływ na budżet dla nas wszystkich to się dowiemy już lada dzień. Różnica będzie taka że jak DPS powstanie to nasi mieszkańcy będą tam pracować. Jest takie przysłowie ” kto mieczem wojuje od miecza ginie”. Czas pokaże.

PIETREK
PIETREK
Odpowiedź do  Ona
4 lat temu

Podpisujcie się imionami A nie inkognito

Kretyn
Kretyn
Odpowiedź do  Ona
4 lat temu

Ile to niby lat zabiegała o kasę na DPS ? Konkretnie proszę .
DPS-ów nikt nie chce budować bo wcześniej przeliczają koszty a tu było na zasadzie … o może DPS wybuduje .

PIETREK
PIETREK
4 lat temu

SZANOWNA RADO MIEJSKA W JEDLICZU JESTEM PODZIWU ZE SIE TERAZ SPRZECIWIACIE NIE POTRZEBNYM INWESTYCJOM TAKIM JAK RYNEK W JEDLICZU DPS ITP A NIE TO CO SIĘ DZIAŁO ZA TAMTEJ KADENCJI SIĘ PRZYKLEPOWALO CO WŁODARZE CHCIELI TAK TRZYMAĆ

punkt widzenia ci sie zmienia?
punkt widzenia ci sie zmienia?
Odpowiedź do  PIETREK
4 lat temu

nie krzycz Pietrek! Pisanie wielkimi literami jest uważane za krzyk! Ty to ten co za czasów marsa wypinałeś piersi po medale?? wtedy nie widziałeś problemów w szkołach??

Kretyn
Kretyn
4 lat temu

Ja mam takie wydaje mi się proste pytanie.
Dyskutujecie o tym DPS, o tym że dopiero teraz przejrzeli na oczy itp. Dlatego chcę zapytać: Czy radni łacznie z panią burmistrz przeprowadzili rzetelną analizę demograficzną w okręgu szkoły Dobieszyn ? Czy ten pomysł rozbudowy szkoły w Dobieszynie i też w Długiem jest poparty jakimis konkretnymi wyliczeniami . A może to było jeszcze na fali kiedy Dziura miał dobre relacje z Jolantą i wtedy wpadł na pomysł rozbudowy szkoły. Może to była tylko decyzja ” chwili ” a nie konkretnych badań pod względem demograficznym.

Tadeusz Kruczek
Tadeusz Kruczek
Odpowiedź do  Kretyn
4 lat temu

Bardzo dobre pytanie! Żeby nie było tak jak z Domami Ludowymi. Zobaczymy jaka jest rzeczywista liczba mieszkańców gminy i Jedlicza po zapowiadanym spisie powszechnym.