Jedlicze
zachmurzenie duże
14.7 ° C
17.5 °
11.5 °
90 %
2.2kmh
100 %
pon.
15 °
wt.
24 °
śr.
23 °
czw.
21 °
pt.
24 °
Strona głównaSamorząd i politykaImponujące wyniki kadencji Jolanty Urbanik i konkretny program dla każdej miejscowości

Imponujące wyniki kadencji Jolanty Urbanik i konkretny program dla każdej miejscowości

Imponujące wyniki kadencji Jolanty Urbanik i konkretny program dla każdej miejscowości

- Ogłoszenie/reklama -spot_img

Skutecznie i z powodzeniem, krok po kroku, realizuje założone cele. Wykorzystuje każdą możliwą szansę. Tylko w jednej kadencji zrealizowała ponad 400 różnego typu zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych – w każdej miejscowości bez wyjątku. Lista, zrealizowanych za rekordowe 100 milionów złotych inwestycji, jest długa. Burmistrz Jolanta Urbanik ma także dobrze przemyślany plan rozwoju miasta i gminy na najbliższe 5 lat – co pokazują choćby już pozyskane środki na inwestycje na 2025 rok – na przykład 2,5 miliona złotych na nowoczesną halę sportową Olimpia, która powstanie przy Szkole Podstawowej w Jedliczu. Sprawdziliśmy, jak wygląda kondycja inwestycyjna gminy, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a także plany do 2029 roku.

Kadencja Jolanty Urbanik to duży skok cywilizacyjny w rozwoju Gminy Jedlicze. Dynamika inwestycyjna wygląda imponująco. Przyglądamy się bardzo szczegółowo inwestycjom, które zostały zrealizowane na terenie miasta i gminy. Przygotowaliśmy analizę w oparciu o wykresy oraz dokładne zestawienie najważniejszych zadań inwestycyjnych.

Tak inwestowano:

Jolanta Urbanik, już na początku swojej pracy, postawiła bardzo wysoko poprzeczkę. Tylko w jednej kadencji zrealizowała ponad 400 różnego typu zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych – w każdej miejscowości bez wyjątku. To nie przypadek, że w tej kadencji rekordowa w historii samorządu pula, przeznaczona na inwestycje, przekroczyła 100 000 000 złotych.

*kwoty (w mln) mogą być przybliżone lub zaokrąglone. Kadencje 2010-2014 i 2014-2018 (4-letnie), kadencja 2018-2023 (5-letnia, wydłużona do 2024 roku)

Choć wydatki na inwestycje wzrosły do rekordowego poziomu 100 mln zł, to burmistrz nadal nie zamierza zwalniać tempa. W planach są kolejne inwestycje. Skąd na to pieniądze? Burmistrz Urbanik słynie z sięgania po środki finansowe z zewnątrz i robi to skutecznie.

Tak pozyskiwano środki zewnętrzne:

*kwoty (w mln) mogą być przybliżone lub zaokrąglone. Kadencje 2010-2014 i 2014-2018 (4-letnie), kadencja 2018-2023 (5-letnia, wydłużona do 2024 roku)

Co już zostało zrobione?

Pozytywne zmiany, na terenie miasta i gminy, które dokonały się w ostatnich latach, widać gołym okiem, a my sprawdziliśmy także, jakie inwestycje zamierza zrealizować w nowej kadencji burmistrz Jolanta Urbanik.

Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych inwestycji pośród których jest: przebudowa i modernizacja dróg gminnych, budowa oświetlenia i nowych chodników, rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowa szkół, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych i sportowych, oraz inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej i przynoszące mieszkańcom konkretne oszczędności.

Wśród kluczowych inwestycji, już zrealizowanych w obecnej kadencji, wymienić warto choćby takie jak:

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu – 29 mln zł;
 • Budowa instalacji OZE na budynkach prywatnych oraz gminnych – 9,4 mln zł;
 • Budowa Mostu na rzece Jasiołka w Jedlicze Męcinka – 6,5 mln zł;
 • Budowa Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu – 5,2 mln zł;
 • Przebudowa dróg na ul. Konarskiego, ul. Żeromskiego, ul. Traugutta – 1,8 mln zł;
 • Budowa oświetlenia
 • Rozbudowa Ośrodka Zdrowia i otwarcie Centrum Rehabilitacji – 1, 1 mln zł;
 • Dostosowanie przychodni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakup sprzętu medycznego i nowej karetki – 950 tys. zł;
 • Realizacja I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Długiem – 3,3 mln zł;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Długiem – 1,5 mln zł;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie – 1,2 mln zł;
 • Remont Szkoły Podstawowej w Potoku wraz z przebudową kotłowni – 120 tys. zł;
 • Budowa strefy rekreacyjnej Skatepark w Jedliczu – 1,5 mln zł;
 • Otwarta Strefa Aktywności w Piotrówce – 410 tys. zł;
 • Modernizacja Domu Ludowego Jedlicze-Borek – 1 mln zł;
 • Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Żarnowcu – 300 tys. zł
 • Przebudowa zabytkowej oficyny w Jaszczwi – 1 mln zł;
 • Budowa garażu OSP Męcinka – 1,3 mln zł;
 • Rozbudowa garażu OSP Dobieszyn – 194 tys. zł;
 • Zakup czterech nowych samochodów strażackich dla naszych jednostek, tj. OSP Jedlicze-Męcinka, OSP Jaszczew i OSP Moderówka;

Skala i wielość zadań jest ogromna. Do tej pory, oprócz burmistrz Jolanty Urbanik, nikt nie podjął się ich realizacji. Pozytywne zmiany, na terenie miasta i gminy, są widoczne gołym okiem i dostrzegają je także osoby z zewnątrz, a nawet kontrkandydaci z innych komitetów – o czym mówią publicznie.

To jednak nie wszystko, co zamierza zrealizować Jolanta Urbanik. W fazie gotowości do realizacji, w fazie realizacji i zabezpieczone finansowo są kolejne zadania, między innymi:

 • Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie;
 • Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Jedliczu wraz z zabezpieczeniem; dofinansowania na kolejne 36 miesięcy – 1,8 mln zł w tym środki pozyskane;
 • Budowa integracyjnego placu zabaw w Jedlicze Męcinka – 620 tys. zł w tym środki pozyskane;
 • Renowacja zabytkowego Domu Ludowego Jedlicze- Męcinka etap I – 400 tys. zł w tym środki pozyskane; w odrestaurowanym Domu Oświatowym chce utworzyć m.in. siedzibę Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi będącego kontynuacją wieloletniej działalności HDK przy Rafinerii Nafty Jedlicze, a następnie ORLEN;
 • Budowa parkingu w Jedliczu;
 • Rozbudowa i termomodernizacja Domu Ludowego i garażu OSP w Długiem – etap I – 335 tys. zł;
 • Budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej w Potoku – 2,7 mln zł w tym środki pozyskane;
 • Budowa hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej w Żarnowcu – 2,7 mln zł w tym środki pozyskane;
 • Budowa wielkopowierzchniowej hali sportowej Olimpia przy Szkole Podstawowej w Jedliczu  – 4 mln zł w tym środki pozyskane;
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaszczwi – 2,6 mln zł w tym środki pozyskane ;
 • Rozbudowa garażu OSP Jaszczew – 228 tys. zł;
 • Rozbudowa SPG ZOZ w Jedliczu o część dedykowaną na poczekalnię i punkt pobrań krwi oraz podniesienie standardu usług medycznych m.in. poprzez zakup endoskopu laryngologicznego oraz nowoczesnego aparatu do kriochirurgii dla Poradnia Dermatologicznej – 300 tys. zł;
 • Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Jedlicze – 2,1 mln zł w tym środki pozyskane;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Poręby, Podniebyle, Piotrówka – 443 tys. zł;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moderówka;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie – etap II w tym środki pozyskane;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebna;
 • Przebudowa ponad 9 km dróg na terenie całej Gminy – 10,5 ml zł;
 • Budowa ponad 200 punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy – 1,5 mln zł;

Dodatkowo, na ten rok, zaplanowano zakup dwóch kolejnych nowych samochodów strażackich: ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dofinansowaniem 50% z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla OSP Jedlicze – szacunkowy koszt 1,4 mln zł, oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, tj. OSP Żarnowiec z dofinansowaniem 85 % z Europejskich Funduszy dla Podkarpacia – szacunkowy koszt 1,3 mln zł. Dla obydwu zadań są już zabezpieczone środki finansowe na pokrycie udziału własnego Gminy Jedlicze.

Gmina Jedlicze jako jednostka samorządu terytorialnego współpracuje także z samorządami innego szczebla. Wespół z Powiatem Krośnieńskim współpracuje nad przygotowywanym już projektem budowy ronda w Jedliczu na skrzyżowaniu ulic: Dubisa, Sienkiewicza i Rynku.

Gmina zrealizowała także kilka projektów poprawiających bezpieczeństwo na drogach i wybudowała bezpieczne przejścia dla pieszych. W kolejnej kadencji – priorytetowo – zamierza pogłębić współpracę z powiatem i kontynuować budowę bezpiecznych przejść i chodników: w szczególności przy ul. Obrońców Wolności, w Długiem, Porębach, Dobieszynie, Chlebnej, Piotrówce, Podniebylu, Jaszczwi i Żarnowcu.

Burmistrz, niezmiennie, rozwija bazę Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. To ważne, aby w nowej kadencji samorządu, w Radzie Miejskiej, zasiadali świadomi pilności tematu bezpieczeństwa mieszkańców – zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej – przedstawiciele.

W nowej kadencji ważnym zadaniem będzie budowa II etapu remizy dla druhów w OSP Podniebyle (przypomnijmy: druhowie, nie oglądając się na trudności samodzielnie rozpoczęli budowę nowej remizy). Ponadto budowa remizy dla OSP w Potoku.

Burmistrz Jolanta Urbanik ma także plan rozwoju miasta i gminy na najbliższe 5 lat.

Strategia i koncepcja inwestycyjna na kolejną kadencję jest ambitna ale, znając determinację burmistrz i doświadczenie zespołu fachowców, możliwa do realizacji.

Partnerstwo i współpraca to klucz do sukcesu w samorządzie. To dlatego gmina wraz z Krosnem oraz czterema gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, już od 2023 roku pracuje nad wspólną Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na podstawie której będzie wspólnie aplikować o środki unijne na przedsięwzięcia w zakresie mobilności miejskiej oraz ochrony i rozwoju walorów turystycznych naszego regionu.

Dowiedzieliśmy się, że łączna wartość zgłoszonych przez gminę projektów wynosi ponad 22 mln zł, a w tym:

 • Budowa ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Jedlicze o łącznej długości 12,9 km;
 • Budowa „Parku Sołeckiego” w miejscowości Potok ze strefą Flowpark, i ścieżkami rekreacyjnymi;
 • Budowa trzech nowoczesnych zatok autobusowych w Jedliczu wyposażonych w elektroniczne tablice informacyjne z zsynchronizowanym systemem informacji;
 • Zakup pojazdów bezemisyjnych (małe autobusy) dla utworzenia naszej lokalnej gminnej komunikacji dla mieszkańców;
 • Budowa dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta Jedlicze.

Dowiadujemy się również, że gmina przygotowuje się do realizacji przedsięwzięć energooszczędnych, które znacząco mają obniżyć koszty. Burmistrz podjęła starania o pozyskanie finansów na opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej, co również udało zwieńczyć się sukcesem pozyskując (w ramach instrumentu European City Facility) 60 tys. euro na wykonanie analizy i opracowanie koncepcji poprawy efektywności energetycznej gminy.

W ramach tej koncepcji zaplanowane są pionierskie przedsięwzięcia, jak na przykład:

 • Rozbudowa Gminnego Ośrodka Sportu w Jedliczu z przeznaczeniem nowej części na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury, poprawa efektywności energetycznej istniejącej bazy wraz z zadaszeniem lodowiska;
 • Utworzenie Centrum Pomiaru Energii, które będzie nie tylko audytować obiekty gminne, ale także służyć wsparciem i doradztwem mieszkańcom;
 • Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Potoku oraz utworzenie centrum edukacji ekologicznej wraz z laboratorium OZE;
 • Utworzenie strefy ekologicznej bez samochodu ze ścieżkami ekologicznymi, rekreacyjnym basenem otwartym obsługiwanym z wykorzystaniem OZE w obiegu zamkniętym;
 • Termomodernizacja domów ludowych, szkół, przedszkoli wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła;
 • Budowa farmy fotowoltaicznej, która pozwoli nam na zasilenie oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Co ważne, budowa farmy fotowoltaicznej w lokalizacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, jest także jednym z elementów partnertstwa, jakie burmistrz zawarła dla wspólnego przedsięwzięcia pn. „Organizacja społeczności energetycznej na terenie gmin Wojaszówka, Korczyna, Rymanów, Jedlicze”, w ramach którego magistrat aplikuje o środki (350 tys. zł) z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w celu utworzenia społeczności energetycznej – klastra energii.

Kolejnym kierunkiem przygotowania się do działań prorozwojowych jest zaangażowanie w opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030. W ramach tej Strategii zostały zgłoszone zadania o imponującej łącznej wartości 245 mln zł, w tym między innymi:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedlicze – budowa około 14 km sieci Poręby, Podniebyle, Piotrówka;
 • Budowa około 54 km sieci wodociągowej na terenie Gminy;
 • Renowacja zabytkowej szkoły w Jedliczu oraz utworzenie Centrum Czytelnictwa i Promocji;
 • Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego;
 • Budowa, rozbudowa i remont infrastruktury dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Jedlicze;
 • Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedlicze wraz z wyposażeniem.

Podsumowanie

Jolanta Urbanik, od pierwszych dni swojej pracy w samorządzie, postawiła na realizację konkretnych inwestycji: nowych oraz od lat oczekiwanych. Oprócz spraw przyziemnych – takich jak rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu – zrealizowała inwestycje, których na terenie miasta i gminy nigdy dotąd nie było.

Burmistrz, przez lata kadencji, wielokrotnie udowodniła, że potrafi skutecznie walczyć o interesy mieszkańców. Tak dobrała i przygotowała zespół pracowników, aby udawało się realizować ambitne zadania i inwestycje – u nas, a nie w innych gminach.

Jolanta Urbanik nie marnuje żadnej szansy na rozwój miasta i gminy. W poczuciu odpowiedzialności za sprawy mieszkańców, chce dokończyć zaplanowane inwestycje i maksymalnie wykorzystać potencjał rozwoju Gminy Jedlicze – dlatego kandyduje na urząd burmistrza. Od kilku lat, konsekwentnie, realizuje pomysły na rozwój miasta i gminy. Gdy inni kandydaci, którzy od lat chcą rządzić w Jedliczu, prześcigają się w planach i szukają pomysłu na siebie, burmistrz te pomysły realizuje. Jolanta Urbanik może być burmistrzem jeszcze jedną kadencję.

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
28
+1
9
+1
90
+1
30
+1
2
+1
2

Zobacz również:

[wpdiscuz_bell]
- Wydarzenia i imprezy -

maj 2024

20majCałodnioweAkcja krwiodawstwa w Jedliczu

26majCałodniowePiknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Jedliczu

czerwiec 2024

15czeCałodniowe14. Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka"

23czeCałodnioweX Ogólnopolski Rajd Rowerowy przez Miejscowości Gminy Jedlicze

- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
Nadchodzące wydarzenia i imprezy

maj 2024

20majCałodnioweAkcja krwiodawstwa w Jedliczu

26majCałodniowePiknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Jedliczu

czerwiec 2024

15czeCałodniowe14. Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka"

23czeCałodnioweX Ogólnopolski Rajd Rowerowy przez Miejscowości Gminy Jedlicze

Opinie i komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
← PRZEJDŹ NA
0
Po przeczytaniu: Dodaj swój komentarz. Podziel się opinią!x
X
X
X
X