I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu za nami [ZDJĘCIA]

0
W środę (24.10) w sali narad Urzędu Gminy odbyła się pierwsza uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. Po złożeniu ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, w tajnym głosowaniu dokonano wyboru przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Burmistrz Gminy Jedlicze oraz przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali wszystkim młodym radnym, którzy zdobyli zaufanie w swoich szkołach, jak również wyłonionemu prezydium.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu została Katarzyna Dubis ze Szkoły Podstawowej w Jedliczu, wiceprzewodniczącymi zostali Adam Wójcik (Szkoła Podstawowa w Piotrówce) oraz Izabela Bolanowska (Szkoła Podstawowa w Jedliczu). Na sekretarza wybrano Damiana Mroza (Szkoła Podstawowa w Piotrówce).

Jedną z pierwszych inicjatyw, która pojawiła się na sesji i zostanie podjęta w najbliższym czasie to zbiórka karmy oraz zabawek dla zwierzaków, które znajdują się w schroniskach.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu:

Jakub Wajda
Uczeń 3c klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Jedliczu, lat 15, mieszka w Jedliczu. Interesuje się sportem, a w szczególności piłką nożną i lekką atletyką. Chętnie czyta kryminały i książki fantastyczne, w wolnych chwilach ogląda mecze. Lubi historię, pasjonuje go szczególnie historia I i II wojny światowej. Ma kilka ciekawych pomysłów na zmiany w życiu uczniów, które ma nadzieję zrealizować jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Katarzyna Haniebnik
Uczennica klasy 7a Szkoły Podstawowej w Jedliczu, lat 13 mieszka w Jedliczu. Lubi sport, szczególnie siatkówkę. Interesuje się polityką oraz kulturą azjatycką. Wierzy, że działanie Młodzieżowej Rady Miejskiej może się przyczynić do wielu pozytywnych zmian w życiu uczniów z terenu Gminy Jedlicze.

Konrad Filar
Uczeń klasy 7b Szkoły Podstawowej w Jedliczu, lat 13 mieszka w Jedliczu. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Pasjonują go języki obce, lubi słuchać muzyki i grać w siatkówkę. Jest otwarty i komunikatywny. Ma poczucie humoru. W życiu stawia na szczerość. Wierzy, że praca w Młodzieżowej Radzie Miejskiej to początek jego życiowej przygody z polityką i demokracją.

Katarzyna Dubis
Uczennica 3b klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Jedliczu, lat 15 mieszka w Chlebnej. Interesuje się malarstwem i sztuką, lubi czytać książki, pisze opowiadania i wiersze. Jest osobą śmiałą, kulturalną, kreatywna i ambitną. W życiu ceni spokój. Jako radna Młodzieżowej Rady Miejskiej ma nadzieję wypracować sposób na poprawę relacji uczniowskich.

Jakub Biskup
Uczeń klasy 8a Szkoły Podstawowej w Jedliczu, lat 14 mieszka w Jedliczu. Jego pasją jest sport, głównie piłka nożna i narciarstwo biegowe. W tych dziedzinach osiąga sukcesy. W wolnych chwilach lubi spotykać się z przyjaciółmi, grać w piłkę. Jest wesoły, zabawny, w opinii rówieśników zawsze można na niego liczyć.

Izabela Bolanowska
Uczennica klasy 8a Szkoły Podstawowej w Jedliczu, lat 14, mieszka w Jedliczu. Lubi siatkówkę, jest wesoła, komunikatywna, pomysłowa i ambitna. Z energią podchodzi do realizacji kolejnych wyzwań. Pracując w Młodzieżowej Radzie Miejskiej planuje działać na rzecz młodzieży z terenu gminy. Lubi siatkówkę, w wolnych chwilach czyta fantastykę lub ogląda filmy fantastyczne. Interesuje się biologią.

Katarzyna Pasieka
Uczennica 3 klasy gimnazjalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaszczwi. Wzorowo wypełnia obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły. Reprezentuje szkołę na olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i konkursach artystycznych. Swoim zachowaniem wyróżnia się na tle klasy i szkoły. Zawsze chętnie uczestniczy w imprezach organizowanych na rzecz środowiska lokalnego i szkolnego. Jest członkiem Szkolnego Klubu „Włóczykija”. Bierze udział w rajdach turystycznych i wycieczkach okolicznościowych. Interesuje się turystyką , sportem, dobrą muzyką i filmem. Udziela się jako wolontariusz w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i miejscowości. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły. Zawsze służy pomocą kolegom i koleżankom. Szanuje poglądy innych, zawsze punktualna i zdyscyplinowana o wysokiej kulturze osobistej. Swoim zachowaniem i postępowaniem  daje świadectwo dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Adriana Waszeciak
Uczennica klasy 7 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaszczwi. Dała się poznać jako uczennica, która zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Adriana prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie uległa szkodliwym wpływom i nałogom, reprezentowała szkołę w konkursach i olimpiadach, aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły, klasy. Zawsze służyła pomocą kolegom, szanowała poglądy innych, dbała o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Godnie, kulturalnie zachowywała się w szkole i poza nią, okazywała szacunek innym osobom.

Szymon Berdechowski
Uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej w Moderówce, lat 14. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję przewodniczącego samorządu szkolnego oraz zastępcy przewodniczącego samorządu klasowego. Pasją Szymona jest sport, a szczególnie piłka nożna i siatkówka. Uczeń angażuje się w organizowanie szkolnych akcji charytatywnych.

Jakub Piękoś
Uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej w Moderówce, lat 14. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego samorządu klasowego oraz skarbnika samorządu szkolnego. Jakub interesuje się piłką nożną, jest zawodnikiem LKS Łęki Strzyżowskie. Uczeń często pomaga organizować szkolne akcje charytatywne.

Kacper Piotrowski
Uczeń  3 klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Potoku, lat 15 mieszka w Potoku. Interesuję się głównie sportem. Gra w pikę nożną w klubie piłkarskim ZKS Nafta Splast Jedlicze. Biega i chodzi od roku na siłownię. Aktywnie bierze udział w życiu szkolnym. W przyszłości chciałby zostać zawodnikiem profesjonalnego klubu piłkarskiego.

Krystian Winiarski
Uczeń 3 klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Potoku, lat 15 mieszka w Potoku. Jego największe zainteresowania to jazda na rowerze i siłownia. Bardzo dużo czasu poświęca na rozwój swoich zainteresowań . W przyszłości chciałby zostać trenerem personalnym.

Emilia Munia
Uczennica 7 klasy Szkoły Podstawowej w Długiem. Wyróżnia się aktywnością i wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych. Od lat aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim. Z zaangażowaniem uczestniczy w działaniach projektowych realizowanych w ramach programu Erasmus+. Jest osobą pomysłową i kreatywną, inicjuje wiele działań dla społeczności uczniowskiej. Odznacza się wysoką kulturą osobistą i elokwencją. Jest asertywna. Wytrwale dąży do wyznaczonego celu. Umie współpracować w zespole. Często przejmuje rolę lidera, dzięki swoim predyspozycjom. Wciąż podejmuje nowe wyzwania. Ma wiele zainteresowań, które stara się rozwijać.

Julia Maciejowska
Uczennica 7 klasy Szkoły Podstawowej w Długiem. Wyróżnia się aktywnością i pracowitością. Z zaangażowaniem uczestniczy w działaniach projektowych realizowanych w ramach programu Erasmus+. Zawsze rzetelnie wywiązuje się z powierzonych jej zadań. Jest dobrą organizatorką, potrafi zachęcić innych do działania. Ma wiele pomysłów, które stara się wcielać w życie. Jest wytrwała i sumienna, nie zraża się trudnościami. Jako osoba pogodna i otwarta łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Stara się upowszechniać wśród młodzieży działania związane z wolontariatem.

Maciej Krzysztyniak
Uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, lat 14. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska. Zawsze służy pomocą kolegom. Regularnie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę. Potrafi uzasadnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji. Odpowiedzialny za powierzone obowiązki. Jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Strażackiej w Dobieszynie

Dawid Stasiczak
Uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, lat 14. Odznacza się sumiennością, pilnością oraz systematycznością w nauce. Posiada umiejętność współpracy w grupie. Jest uczciwy w życiu codziennym i zawsze reaguje na przejawy agresji wśród innych. Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje  szacunek innym osobom. Lubi rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Od kilku lat jest członkiem kółka szachowego w szkole. Reprezentuje szkołę w zawodach gminnych, powiatowych. Lubi jeździć na rowerze oraz grać na instrumencie muzycznym. Zawsze dąży do wybranego celu.

Adam Wójcik
Uczeń 7 klasy Szkoły Podstawowej w Piotrówce, mieszkaniec Podniebyla. Adam jest koleżeński, życzliwy i lubiany w gronie rówieśników. Jego zainteresowania to e-sport oraz gra w piłkę siatkową na poziomie amatorskim.

Damian Mróz
Uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej w Piotrówce, mieszkaniec Piotrówki. Interesuje się biologią, a w szczególności anatomią człowieka. Dodatkowo rozwija swoje pasje muzyczne – uczęszcza na zajęcia ogniska muzycznego, gdzie doskonali swoje umiejętności gry na gitarze.

Michał Ziobro
Uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żarnowcu, lat 14. Bierze czynny udział w życiu szkoły, jest przewodniczącym klasy. Jest odpowiedzialny, ambitny, kreatywny i dlatego zdecydował się kandydować do Młodzieżowej Rady Miejskiej; uważa, iż będzie to znakomite doświadczenie, pole do popisu i lekcja odpowiedzialności. Swoje obowiązki stara się zawsze wypełniać bardzo dokładnie. Chciałby brać czynny udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących kwestii związanych z młodzieżą.

Michał Wąś
Uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żarnowcu, lat 14. Jest skarbnikiem. Pracował w samorządzie szkolnym; bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły. Jest odpowiedzialny i pomysłowy. W pracy w Młodzieżowej Radzie Miejskiej chciałby realizować potrzeby młodych ludzi oraz zdobywać nowe doświadczenia, które zapewne przydadzą się w dorosłym życiu. Chce wspólnie decydować o tym, co dzieje się wokół i na poziomie lokalnym być aktywnym w realizacji spraw związanych z problemami młodych ludzi.

 

Tekst: UG

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1920 bytes written, possibly out of free disk space in /home/klient.dhosting.pl/user90/nowe-jedlicze24/public_html/wp-content/plugins/wpdiscuz/utils/class.WpdiscuzCache.php on line 149
Średnio na Jeża
Średnio na Jeża
5 lat temu

Za naukę niech się gówniaki wezmą, a politykę zostawią dla starych, bardziej doświadczonych.

Xyz
Xyz
5 lat temu

Sam sie czep roboty lamusie a nie tylko trolujesz na stronach.

Średnio na Jeża
Średnio na Jeża
5 lat temu

Za naukę niech się gówniaki wezmą, a politykę zostawią dla starych, bardziej doświadczonych.

Xyz
Xyz
5 lat temu

Sam sie czep roboty lamusie a nie tylko trolujesz na stronach.