Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Jedlicze
zachmurzenie duże
25.4 ° C
25.5 °
23 °
60 %
3.8kmh
100 %
śr.
23 °
czw.
20 °
pt.
26 °
sob.
31 °
niedz.
30 °
Strona głównaSamorządCzy istnieje gdzieś granica tych absurdów? "Zapłacą za to niewinni mieszkańcy"

Czy istnieje gdzieś granica tych absurdów? “Zapłacą za to niewinni mieszkańcy”

Czy istnieje gdzieś granica tych absurdów? “Zapłacą za to niewinni mieszkańcy”

- Ogłoszenie/reklama -spot_img

Jedni się śmieją, inni płaczą, niektórzy zacierają ręce. Tolerancja, cierpliwość i zaufanie mieszkańców wystawiane są na próbę. Kwiat samorządowej ignorancji tak bardzo obrasta w chwast, że wielokrotnie zupełnie traci kontakt z rzeczywistością. Działa w sprzeczności z prawem, obok prawa albo wręcz ignoruje prawo, dopuszczając się nawet jego rażącego naruszenia. Również zasady legalizmu wynikającej z najważniejszego aktu prawnego- Konstytucji RP, w myśl której organy władzy publicznej zobowiązane są do działania na podstawie i w granicach prawa. Jakby tego było mało, w czerwcu, niezależny organ kontrolny- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uznało, że Rada Miejska w Jedliczu podjęła uchwałę, która pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy o finansach publicznych. Historia dzieje się na naszych oczach. O szczegółach redaktor naczelny.

Tego nikt nie mógł przewidzieć. A jednak stało się. Historia dzieje się na naszych oczach. Czy widzieliśmy i słyszeliśmy już wszystko? Okazuje się, że nie.

Radni podnoszą, że nie mają wsparcia ze strony prawnika i czy jest to prawdą, a może wierutnym kłamstwem?

Wszystkie projekty uchwał podejmowane przez Radę Miejską wymagają uzasadnienia, wskazania potrzeby podjęcia, oraz podania informacji o skutkach finansowych ich realizacji. Co najważniejsze, są opiniowane przez radcę prawnego lub pracownika biura obsługi prawnej. Krótko mówiąc- bez wsparcia, opinii prawnika- z projektem uchwały na sesję, ani rusz!

Wynajmowani i opłacani z prywatnych środków? W jakim celu?

Na 62. sesji Rady Miejskiej w Jedliczu usłyszeliśmy z ust jednego z radnych, że grupa radnych z własnych środków wynajmuje prawników. W jakim celu? Skoro każdy projekt uchwały z należytą starannością opiniują prawnicy urzędu?

Jak pamiętamy, w roku 2021, radni z własnej inicjatywy podjęli zaledwie 7 uchwał, w dodatku zdumiewające jest to, czego one dotyczyły. Aż 4 uchwały z 7 dotyczyły ubiegłorocznego referendum, którego wyniki nie pozostawiają złudzeń, a które zdemaskowało rzeczywiste zamiary grupy radnych. 2 uchwały dotyczyły podwyżek diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, a jedna uchwała dotyczyła nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi za 2020 rok.

Czy grupa radnych wynajmowała prawników, aby pomogli w przygotowaniu właśnie takich uchwał? Za co jeszcze płaci grupa radnych wynajmowanym prawnikom?

Przedłużające się sesje Rady Miejskiej. Ta rozpoczęła się w lipcu, zakończyła w sierpniu. Trwała 3 dni

Jeszcze w czasie, gdy obrady trwały, dało się zauważyć, że momentami na sali nie było wymaganej liczby radnych, aby można było przeprowadzić głosowania

Jako że dwudniowe i wielogodzinne obradowanie nie wyczerpało zaplanowanego porządku 62. Sesji Rady Miejskiej w Jedliczu, konieczne było jej kontynuowanie w trzecim dniu, 5 sierpnia.

Radni mieli głosować w sprawie Młodzieżowej Rady. W czym więc tkwił problem?

Jednym z punktów w zaplanowanym porządku obrad były zmiany w statucie, który określa zasady działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.

Treść projektu uchwały, który dotyczył zmian w statucie MRM został odczytany przez pracownika ZEASiP w Jedliczu czyli jednostki sprawującej bezpośredni nadzór nad Młodzieżową Radą.

Po odczytaniu projektu uchwały, zgodnie z regulaminem, przewodniczący w sposób zwyczajowy przyjęty otworzył dyskusję nad projektem.

Z zapytaniem zwrócił się wiceprzewodniczący Ryszard Dziura:

-Ja chciałem się zwrócić do pani prawnik, która odczytywała treść niniejszej uchwały, jak to wygląda w majestacie prawa, mianowicie w kontekście takim, iż w Radzie Miejskiej w Jedliczu jest wyodrębniona tak zwana Komisja Statutowa, która w zakresie swych kompetencji opiniuje i przygotowuje również wszelkiego rodzaju w statutach.- twierdził radny Dziura.

Czy wspomniana przez radnego komisja działająca przy Radzie Miejskiej w Jedliczu, a której przewodniczącym jest właśnie wspomniany radny, posiada uprawnienia do opiniowania „wszelkiego rodzaju statutów”?

-No tak się akurat składa, że ja jestem przewodniczącym tejże komisji, no i szczerze powiem, nic nie wiedziałem, w ogóle nie zostałem poinformowany o jakichkolwiek pracach związanych z statutem, co prawda Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. Komisja w ogóle się tym nie zajmowała bo po prostu takiej wiedzy nie posiadała.- skarżył się radny, któremu bardzo współczujemy jednak chcemy zwrócić uwagę na coś innego.

Warto nieco dłużej zatrzymać się na innej części wypowiedzi wiceprzewodniczącego rady, a mianowicie:

No ja jestem osobiście troszeczkę zaskoczony, że w porządku obrad dzisiejszej sesji taki projekt ze zmianami w statucie został ujęty.– przekonywał radny.

Doprawdy, nie wierzę w to, że wiceprzewodniczący radny i przewodniczący komisji statutowej, ba, człowiek który od lat grzeje miejsce w radzie nie zna porządku obrad sesji, która nie tylko, że trwa trzeci dzień, ale została zwołana z większym wyprzedzeniem. No litości!

Nie ufajmy domysłom, ale sprawdźmy, co mówią na ten temat źródła!

Okazuje się, że w rozległym programie sesji na drugiej stronie, jak to mówią „pisze jak byk”, albo jest napisane wyraźnie:

Sprawdziliśmy. Radny był oceny w pierwszym dniu obrad, również wtedy, kiedy rada przyjmowała porządek obrad.

Kolejne źródło to potwierdza

Przed sesjami rady odbywają się posiedzenia komisji, które działają przy Radzie Miejskiej. Nie inaczej było i tym razem. Dlaczego więc radny dopiero w trzecim dniu sesji zgłasza takie uwagi?

-Nie wiem dlaczego dopiero teraz została zgłoszona taka uwaga, skoro projekt uchwały był przedłożony na komisjach no i wtedy mielibyśmy możliwość szerszego zapoznania się z tematem- podkreśliła mecenas.

Rada Miejska nie była i nie jest organem uprawnionym do opiniowania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej

-No chciałbym panią zapytać wobec tego, jak powinien wyglądać proces procedowania nad wszelkimi zmianami, chociażby w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu- zapytał radny.

-Czy Rada Miejska powinna taką uchwałę opiniować, biorąc pod uwagę, że samo wprowadzenie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu, przez Radę Miejską nie było opiniowane? To nie jest statut, który dotyczy bezpośrednio funkcjonowania Rady Miejskiej, ale jest to odrębny twór- podkreśliła mecenas.

To oczywiste, ale nie dla wszystkich

Młodzieżowa Rada Miejska w Jedliczu ma charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny i jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie Gminy Jedlicze. Logiczne, że dzieci czy młodzież, nie mogą decydować samodzielnie (tak najprościej rzecz ujmując).

Znając dotychczasowe poczynania grupy radnych w tym również wiceprzewodniczącego, można było przypuszczać, że z taką opinią prawnika radny nie zgodzi się.

-Pozwoli pani, że się nie zgodzę z pani argumentacją z dwóch powodów. Po pierwsze, po to została komisja statutowa powołana z pośród Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu, żeby właśnie w zakresie swych kompetencji przygotowywała, opiniowała wszelkiego rodzaju zmiany przepisów i statutów.- mówił radny.

-Jeżeli pani uważa, że Rady Miejskiej w Jedliczu to nie do końca dotyczy bo są to zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu, no to wobec tego, czy Młodzieżowa Rada posiada wyodrębnioną komisję statutową? Z tego co mi jest wiadomo, chyba nie. To po pierwsze. Po drugie jeżeli pani nadal stoi na stanowisku, że Rady Miejskiej to nie dotyczy, to dlaczego Rada Miejska ma uchwalać te zmiany do statutu wobec tego. W  zupełności kłóci się to z tym, co pani przed chwilką powiedziała. Po drugie, a raczej już chyba po trzecie, właśnie z tego co pamiętam, w poprzednich kadencjach, bo również byłem członkiem i przewodniczącym komisji statutowych, to wszelkie zmiany przepisów dotyczące wszelkich statutów organów czy wszelkich struktur podmiotów, które działają na terenie gminy, to właśnie ta komisja opiniowała, przygotowywała, pod okiem oczywiście prawnika urzędu i przy możliwie jak najściślej współpracy z sekretarza gminy Jedlicze.- dodał.

Mecenas wyprowadziła z błędu wiceprzewodniczącego rady wskazując:

-Panie przewodniczący, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 6. grudnia 2018 r., w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Jedliczu, Rada Miejska uchwaliła, co następuje. Powołuje się doraźną komisję Rady Miejskiej w Jedliczu pod nazwą Komisja Statutowa, na którą się pan przewodniczący powołuje, do opracowania zmiany w statucie Gminy Jedlicze oraz w statutach sołectw i osiedli Gminy Jedlicze.- wskazała mecenas.

Radny nie dawał za wygraną i przekonywał: 

-Zgadza się pani mecenas, tak jak pani odczytała treść niniejszej uchwały jest ona po prostu nieaktualna. Nieaktualna od tego czasu kiedy została powzięta. W międzyczasie powstało więcej jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze, a wynika to z tego, że pani burmistrz, ja pani wytłumaczę nawet z czego to wynika, wynika to z tego, że obowiązujące przepisy w zakresie wypłacanych diet radnym wedle uchwały podjętej w 2014 roku mówi, że za każde posiedzenie komisji statutowej członkom tejże komisji wypłacane są  określone pieniądze, konkretnie pięćdziesiąt złotych polskich więc pani burmistrz już tutaj nam kilka razy pamiętam swojego czasu jak gdyby wypominała, że członkowie komisji statutowej nader chętnie czy jest to potrzebne czy nie by się spotykali, po to żeby pobierać właśnie tego typu dietę.- próbował przekonywać radny Dziura.

Ryszard Dziura obwieścił, że przyjął zasadę, iż nie będzie z własnej woli zwoływać posiedzeń, aby go burmistrz nie posądziła, że komisja spotyka się po to tylko żeby się napić kawy, zjeść paluszki i pobrać stosowną dietę za spotkanie.

-Dlatego ja przyjąłem od pewnego czasu droga pani taką metodę postępowania, że jeżeli nie będzie inicjatywy oddolnej, to znaczy, że nie będzie wniosku albo pani burmistrz albo innych zainteresowanych osób, które będą wskazywać konkretne potrzeby w zakresie zmian statutów, to ja z własnej że tak powiem z własnej woli czy z własnego widzi mi się takowych posiedzeń komisji zwoływać nie będę, aby mnie pani burmistrz później nie posądzała, że spotykamy się po to tylko żeby się napić kawy, zjeść paluszków i pobrać stosowną dietę za spotkanie.- mówił radny Dziura i dodał: –Ten przepis jest niezaktualizowany. Jest niezaktualizowany z tych powodów, które wcześniej wskazałem.

Żadne argumenty natury prawnej z ust prawnika nie docierały do radnego

W końcu mecenas postawiła pytanie, które stało się kluczowe:

-Panie przewodniczący, to ja sobie pozwolę tutaj jako do przewodniczącego komisji statutowej zadać pytanie: Czy jakiekolwiek zmiany w statutach jednostek organizacyjnych, na które się pan przewodniczący powoływał były kiedykolwiek opiniowane przez komisję statutową?- zapytała mecenas i dodała: -Mówię tutaj o jednostkach organizacyjnych, a nie statucie Młodzieżowej Rady.

Radny odpowiedział:

-Tak, ma pani rację. Ja nie przypominam sobie żebyśmy rzeczywiście jako komisja statutowa nad pozostałymi statutami jednostek… tak nie zajmowaliśmy się, przynajmniej ja nie przypominam sobie takiego zdarzenia- przyznał.

Przewodniczący rady, który na wcześniejszą dyskusję w ogóle nie reagował, zabrał głos:

-Myślę, że wyjaśniliśmy sobie wątpliwości. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie nad projektem uchwały.

Co pokazało głosowanie? Jak głosował radny?

Obszerne wyjaśnienia ze strony prawnika nie przekonały radnego Dziura, pomimo że ostatecznie przyznał on rację pani mecenas… Przeciwko przyjęciu uchwały była również radna z Dobieszyna Małgorzata Ginalska, która pełni mandat radnej w jednym z trzech okręgów Jedlicza.

Radni podnosili, że nie mają wsparcia ze strony prawnika. Każda uchwała, która trafia potem pod obrady przechodzi przez jego ręce

O tym, że Rada Miejska w Jedliczu działa w sprzeczności z prawem, obok prawa albo wręcz ignorując prawo, mówiła burmistrz Jolanta Urbanik: -Jeżeli wskazuje na to przedstawiciel, czy to jest radca prawny czy pracownik biura obsługi prawnej, wskazuje państwu (red. przyp. Radnym) te elementy, to oprócz wzburzenia, braku akceptacji dowiadujemy się, że państwo nie macie wsparcia prawnego. Macie, tylko nie możecie zaakceptować informacji, którą prawnicy znający się na prawie, na rozwiązaniach legislacyjnych państwu przedstawiają i zwracają uwagę na wasze podejście, co najmniej w linii równoległej w stosunku do systemu prawnego- podkreśliła.

Obecność prawnika na sesji Rady Miejskiej i merytoryczne, zgodne z literą prawa argumenty nie przekonały radnego…

-Odezwała się ostoja ładu prawnego. Można by było rzec. Pani burmistrz, chyba pani siebie nie słyszy- wrzucił ironicznie radny Ryszard Dziura, odnosząc się ad vocem.

Radny, który od dawien dawna jest zakładnikiem własnej narracji i nie trafiają do niego żadne argumenty, nie wie czym od lat ma zajmować się komisja, której przewodniczy? Czy to tylko dyletanctwo czy to już patologia? Na wszystkim, co się tutaj wyrabia cierpi gmina, a za wszystko prędzej czy później zapłacą w jakimś stopniu niewinni mieszkańcy. Czy istnieje gdzieś granica tych absurdów?

Nie wiemy czy radny Ryszard Dziura, podobnie jak radna Teresa Patla jest przekonany, że radni nie powinni ponosić konsekwencji i nie muszą się znać na przepisach prawa… [zobacz nagranie wideo]

Zachęcamy natomiast, aby radny poszedł dokładnie tą samą drogą, co pani radna i złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego komisji. Nie będzie wówczas potrzeby, aby pytać go o powody rezygnacji.

Koniec jedności i jednomyślności?

Od jakieś czasu nie ma jednomyślności w Radzie Miejskiej. Nie wszyscy radni chcą degustować w oparach absurdu. Symetria w podejmowaniu decyzji wzięła w łeb. W końcu wybory zawsze weryfikują pojedynczo, a nie zbiorowo. Nie inaczej będzie i tym razem.

(rn)

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Zobacz również:

[wpdiscuz_bell]
- Wydarzenia i imprezy -

brak wydarzeń

- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
Nadchodzące wydarzenia i imprezy

brak wydarzeń

Opinie i komentarze

2 KOMENTARZE

Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
Lis
Lis
1 rok temu

Trudno o bardziej jaskrawy przykład niekompetencji – facet nie zna regulaminu komisji krótej sam przewodniczy !

Roman
Roman
1 rok temu

To kpiny.

- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
2
0
Po przeczytaniu: Dodaj swój komentarz. Podziel się opinią!x
X
X
X
X