Jedlicze
zachmurzenie małe
18 ° C
18 °
15.7 °
83 %
2kmh
40 %
sob.
24 °
niedz.
25 °
pon.
24 °
wt.
22 °
śr.
20 °
Strona głównaWiadomościApel Rady Miejskiej przeciwko rozbudowie spalarni w Jedliczu

Apel Rady Miejskiej przeciwko rozbudowie spalarni w Jedliczu

Apel Rady Miejskiej przeciwko rozbudowie spalarni w Jedliczu

- Ogłoszenie/reklama -spot_img

Rada Miejska w Jedliczu przy 14 obecnych radnych 13 głosami za przyjęła w środę (6.07) uchwałę o wystąpieniu z apelem do Zarządu Województwa Podkarpackiego przeciwko rozbudowie spalarni odpadów przemysłowych i medycznych Spółki Raf — Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu, której właścicielem jest Mo-Bruk Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi.

Przeciwko rozbudowie spalarni głosowali radni: R. Dziura, K. Gałuszka, T. Kędra, R. Kopeć, J. Krajewski, K. Marć, E. Okulska, T. Patla, J. Tucki, S. Twaróg, J. Woźniak, P. Woźniak, W. Żychowska. Od głosu wstrzymała się jedna radna – A. Zaleszczuk.

Sprzeciw wobec rozbudowy poparło już, podpisując się na listach, ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Gminy Jedlicze.

Podkreślić należy, iż przedsięwzięcie to pierwotnie Spółka Raf-Ekologia sklasyfikowała jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po wezwaniu przez Burmistrza Gminy do złożenia wyjaśnień w związku z wątpliwościami co do prawidłowości wskazania przez Spółkę klasyfikacji, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, Spółka zweryfikowała dotychczasowe stanowisko wskazując, iż swoje przedsięwzięcie powinna sklasyfikować nie jako potencjalnie, lecz mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Apel Rady Miejskiej w Jedliczu – ZOBACZ TREŚĆ

Stanowisko Burmistrza dotyczące projektu uchwały w sprawie apelu – ZOBACZ

Rada Miejska w swoim wystąpieniu wskazała m.in., iż:

Zarząd Województwa Podkarpackiego poinformował o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy Oddziaływania projektu WPGO na środowisko.

Na wniosek Raf-Ekologia Sp. z o.o. w planie inwestycyjnym, wśród instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych planowanych do rozbudowy / modernizacji ujęto spalarnię odpadów przemysłowych i medycznych. W instalacji tej prowadzony jest proces termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, odzysk energetyczny, odzysk olejów i wytwarzanie paliwa alternatywnego oraz komponentu do produkcji paliwa alternatywnego.

Zwiększenie z 10, aż do 25…

Zgodnie z pozwoleniami zintegrowanymi maksymalna roczna wydajność instalacji wynosi obecnie 10 000 Mg/rok, natomiast zgodnie z zapisami projektu planu inwestycyjnego planowane po rozbudowie/ modernizacji moce przerobowe mają wynosić 25 000 Mg/rok, a zatem przewidziane jest dwuipółkrotne zwiększenie mocy przerobowych spalarni.

Projekt planu inwestycyjnego, w zakresie zwiększenia ilości przetwarzanych termicznie odpadów, wywołuje zdecydowany sprzeciw wśród znacznej części mieszkańców Gminy Jedlicze i okolicznych miejscowości.

Przypomnieć należy, że wyraźny opór mieszkańców wobec zamierzeń inwestycyjnych Raf — Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu, obecny był już na etapie ubiegania się przez Spółkę o pozwolenie zintegrowane i budowy spalarni, tj. w roku 2006, a także podczas postępowań administracyjnych mających na celu zmianę przedmiotowego pozwolenia. Niestety, stanowisko mieszkańców nie zostało wówczas uwzględnione, i realizacja spalarni, wykonującej m.in. potencjalnie niebezpieczne termiczne przekształcenie odpadów medycznych i weterynaryjnych, została uskuteczniona.

W trosce o zamieszkujących na obszarze Gminy i okolic, również Rada Miejska w Jedliczu pragnie wyrazić swój sprzeciw wobec planów rozbudowy istniejącej instalacji.

Pomimo iż działalność spalarni prowadzona jest wewnątrz terenu zamkniętego zakładu Rafinerii ORLEN Południe S.A., to jednak odległości instalacji od zabudowań mieszkalnych są niewielkie. Tymczasem zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji ŚR.IV-6618-23/1/06 ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do unieszkodliwienia w procesie D10 w okresie roku dla instalacji Raf — Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu zawiera 335 pozycji z katalogu odpadów, przy czym w zdecydowanej większości są to odpady niebezpieczne.

Niepokoić i razić jednocześnie musi, że jedlicka spalarnia stała się „głównym unieszkodliwiającym” województwa podkarpackiego w kategorii odpady medyczne i weterynaryjne. W 2013 r. na terenie województwa podkarpackiego wytworzono 2 832,440 Mg (ton) odpadów medycznych i 14,963 Mg (ton) odpadów weterynaryjnych.

Tymczasem, w tym samym roku na terenie województwa podkarpackiego, poddano odzyskowi i unieszkodliwieniu 7 100,306 Mg (ton) takich odpadów, w tym o kodzie odpadu 180103 (t.j. inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt) – 6 368,228 Mg (ton). Jak wynika z projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO), tylko w spalarni należącej do RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. – (spalającej najwięcej tego typu odpadów na Podkarpaciu), 4 380,75 Mg (ton) – to o około 1500 ton odpadów medycznych i weterynaryjnych więcej, aniżeli wyprodukowały wszystkie podmioty na terenie województwa podkarpackiego. Świadczyć to musi o tym, że w instalacjach tych unieszkodliwiano odpady wytworzone poza jego granicami.

Niewielka odległość instalacji od zabudowań mieszkalnych, już w chwili obecnej (tj. przy obecnej mocy przerobowej spalarni), stanowi o jej znacznej uciążliwości dla mieszkańców. Trudno nawet przewidywać, jak rozbudowa wpłynie na poziom życia mieszkańców, w aspekcie odczuwania oddziaływania odorowego spalarni.

Oczywistym być musi, że przy zrealizowaniu przez spółkę zamierzeń zwiększenia mocy przerobowej, zwiększy się również wyraźnie obciążenie dróg na terenie Gminy pojazdami dowożącymi unieszkodliwiane w spalarni odpady, w tym odpady niebezpieczne. To zaś wpłynie niewątpliwie na poziom bezpieczeństwa ekologicznego wynikającego z transportu odpadów.

Należy również – co najważniejsze, w sposób wyraźny zwrócić uwagę na możliwość wysoce negatywnego oddziaływania rozbudowanej spalarni na zdrowie mieszkańców. Decydującym bowiem o bezpiecznym prowadzeniu procesu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych występujących w odpadach medycznych i weterynaryjnych jest bezwzględny wymóg, aby temperatura gazów powstałych w trakcie spalania nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach wynosiła co najmniej 1100° C. Próby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacji, w której nie jest dotrzymany reżim temperaturowy powoduje powstawanie i emisję do atmosfery niebezpiecznych i rakotwórczych związków takich jak: furany, dioksyny i lotne związki organiczne (VOC), wpływających na rozwój chorób nowotworowych, układu krążenia i powodujących mutację płodów ludzkich. Wzgląd na zdrowie nasze i naszych potomków nakazuje wyraźne sprzeciwienie się rozbudowie spalarni.

Nie chcemy, aby w przyszłości miasto Jedlicze – kojarzone dotychczas przez wielu jako kolebka przemysłu rafineryjnego, znane było jako miejsce unieszkodliwiania odpadów z całej Polski, a może i spoza jej granic.

Konsultacje społeczne dotyczące Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami trwają do 8 lipca br.

Do tematu jeszcze wrócimy.

(ug)(rn)

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Zobacz również:

[wpdiscuz_bell]
- Wydarzenia i imprezy -

maj 2024

26majCałodniowePiknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Jedliczu

czerwiec 2024

15czeCałodniowe14. Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka"

23czeCałodnioweX Ogólnopolski Rajd Rowerowy przez Miejscowości Gminy Jedlicze

- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
Nadchodzące wydarzenia i imprezy

maj 2024

26majCałodniowePiknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Jedliczu

czerwiec 2024

15czeCałodniowe14. Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka"

23czeCałodnioweX Ogólnopolski Rajd Rowerowy przez Miejscowości Gminy Jedlicze

Opinie i komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
← PRZEJDŹ NA
0
Po przeczytaniu: Dodaj swój komentarz. Podziel się opinią!x
X
X
X
X