Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Strona główna • NA ŻYWO Raport specjalny z Gminy Jedlicze. Ważne informacje

Raport specjalny z Gminy Jedlicze. Ważne informacje [NA ŻYWO]

0
Najnowszy raport dotyczący epidemii kononawirusa. Informacje i komunikaty z terenu Gminy Jedlicze. Czekamy również informacje od Was! Piszcie do nas, wysyłajcie zdjęcia/filmiki na adres redakcja@jedlicze24.pl lub na facebook.com/jedlicze24
Aktualizujemy na bieżąco!

• 18.03.2020, godz. 09:54

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

fot. archiwum/Jedlicze24

W związku z zagrożeniem epidemią COVID 19 (zwanym koronawirusem) Burmistrz Gminy Jedlicze zwraca się z prośbą, aby wszyscy petenci Urzędu ograniczyli wizyty w Urzędzie Gminy Jedlicze oraz w jednostkach organizacyjnych i w miarę możliwości załatwiali sprawy urzędowe wykorzystując alternatywne źródła komunikacji tj. elektroniczną, telefoniczną, pocztową.

Proszę również, aby osoby u których występują objawy takie jak: gorączka, kaszel lub które w ostatnim czasie ( krótszym niż 14 dni) powróciły z zagranicy – nie wchodziły na teren Budynku Urzędu Gminy Jedlicze i załatwiały sprawy telefonicznie lub za pośrednictwem pełnomocników posiadających stosowne upoważnienie.

Apeluję również o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk. Proszę o rozwagę, nie panikujmy, ale też nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) proszę o niezwłoczny kontakt telefoniczny z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie tel. 606 251 637. W przypadku nasilonych objawów proszę zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział :

tel. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Jaśle 13 44 375 29,
tel. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Sanoku 13 46 56 245.

Proszę Państwa o odpowiedzialne podejście do działań zapobiegawczych i profilaktycznych oraz o wyrozumiałość.


• 14.03.2020, godz. 19:15

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLICZU

WAŻNA INFORMACJA

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, SPG ZOZ w Jedliczu  od 16.03.2020 r. wprowadza zapobiegawcze środki dotyczące obecnej sytuacji

 • rejestracja pacjentów będzie odbywać się wyłącznie telefonicznie na numer telefonu

Jedlicze 13 43 520 31, 13 43 520 30

Jaszczew 13 43 122 08

personel medyczny dokona wywiadu i oceni zasadność umówienia wizyty na konkretną godzinę, wizyty osobiste będą realizowane tylko w przypadkach pilnych i uzasadniających przyjęcie pacjenta w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, miejsce udzielania świadczenia:

Przychodnia Rejonowa w Jedliczu

Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi

 • przypominamy o możliwości wystawienia e-recepty w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia bez wizyty osobistej pacjenta
 • pacjent może uzyskać teleporadę w godzinach realizacji świadczeń

WSTRZYMANE ZOSTAJE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ INNYCH NIŻ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 • dla niezrealizowanych świadczeń w poradniach specjalistycznych i stomatologicznych oraz fizjoterapia ambulatoryjna spowodowanych zaistniałym zagrożeniem epidemicznym zostaną ustalone późniejsze terminy ich realizacji, ograniczenie spowodowane jest faktem, iż poradnie znajdują się w tych samych budynkach co gabinety i poczekalnie lekarzy rodzinnych

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ OGRANICZENIE KONTAKTÓW  Z PODMIOTEM DO NIEZBĘDNYCH SYTUACJI, PROSIMY RÓWNIEŻ O NIEBLOKOWANIE LINII TELEFONICZNYCH W PRZYPADKACH PORAD, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PILNEGO JEJ UDZIELENIA !!!


Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Burmistrz Jolanta Urbanik zwołała w czwartek (12.03) posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce. W spotkaniu, po za członkami Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyło również wiele ważnych osób, które decydują o dużych społecznościach na terenie Gminy Jedlicze. Celem spotkania było dokonanie oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne w gminie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz przygotowanie propozycji działań. Więcej informacji


Urząd Gminy wprowadza ograniczenia.

Urząd wprowadza ograniczenia. Od 16 do 20 marca br. urząd będzie czynny od godz. 8:00 do 14:00. Klienci w sprawach pilnych obsługiwani będą wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 12:00. Wszystkie inne sprawy należy kierować poprzez pocztę elektroniczną adres: ug@jedlicze.pl, e-platformę, listownie lub telefonicznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza ograniczenia.

Informacja!!!

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-Co V-2 (koronawirusa), od dnia 17 marca 2020r. następuje zmiana godzin funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.

Od dnia 17 marca do dnia 20 marca br. GOPS będzie czynny: Od godziny 8:00 do godziny 14:00

Klienci w sprawach pilnych obsługiwani będą wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 12:00

Wszystkie inne sprawy należy kierować poprzez pocztę elektroniczną adres: gopsjedlicze@jedlicze.pl, listownie lub telefonicznie.

Numery telefonów:

Kierownik – Wioletta Godlewska-Jerzyk    Telefon: (013) 44-847-57

Biuro Obsługi Klienta    Telefon: (013) 44-847-54

Pracownicy socjalni i asystenci rodziny   Telefon: (013) 44-847-58 lub (013) 44-847-59

Świadczenia rodzinne   Telefon: (013) 44-847-55

Dział Księgowości   Telefon: (013) 44-847-56

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o zrozumienie szczególnych warunków pracy.


Komunikat Parafii pw. Św. Antoniego w Jedliczu

Kościół w Jedliczu /fot. Jedlicze24/archiwum

Komunikat Metropolity Przemyskiego związany z zagrożeniem koronawirusem

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:

 • a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

 • a. osobom w podeszłym wieku,
 • b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • b. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
 • c. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
 • d. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • e. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • f. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • g. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidualną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
 • h. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.

4. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:

 • a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
 • b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
 • c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
 • d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.

5. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).

6. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

7. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.

8. Wszystkie rozporządzenia dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
/-/ abp Adam Szal

KANCLERZ KURII
/-/ ks. Bartosz Rajnowski


Komunikat Szpitala w Krośnie


Komunikat Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu

Dyrekcja LO w Jedliczu apeluje do uczniów i ich rodziców:

 


Komunikat MUKS “Podkarpacie” Jedlicze 

Wtrosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, MUKS Podkarpacie Jedlicze zawiesza wszystkie zajęcia w sekcjach sportowych


Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

Zamknięte do odwołania dla osób z zewnątrz zostają obiekty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, Gminnej Biblioteki Publiczna w Jedliczu, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

Również w ślad za tym zawieszona zostaje do odwołania działalność targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu.

Wprowadzone ograniczenia mają charakter prewencyjny, aby minimalizować rozprzestrzenianie się wirusa.


Gminny Ośrodek Kultury zawiesza do odwołania zajęcia dla dzieci i młodzieży


Nafta Splast-Jedlicze zawiesza zajęcia treningowe


[the_ad id=”7027″]

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Informacja JPGKiM w Jedliczu

UWAGA !!!!!

Szanowni Klienci,

W związku z pandemią koronawirusa, a co za tym idzie sytuacją podwyższonej czujności, apelujemy aby sprawy, które nie wymagają Państwa osobistej wizyty w Przedsiębiorstwie, załatwiać zdalne bądź telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 10
38-460 Jedlicze
Tel. 13 43-521-51
e-mail: jpgkim@jpgkim.pl                     

Zarząd JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu

WAŻNA INFORMACJA !!!

Mając na uwadze przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, Zarząd JPGKiM Sp. z o.o. podjął decyzję, że od dnia 13.03.2020 r. kasa Przedsiębiorstwa będzie nieczynna aż do odwołania.


Dezynfekcja w przychodni Medikor w Jedliczu. Zgłosił się pacjent, który wrócił z Włoch

Początkiem tygodnia, Jedlicze obiegła informacja o rzekomym pacjencie z podejrzeniem koronawirusa, który miał się zgłosić do przychodni Medikor w Jedliczu. Dziennikarze od kilku dni próbowali skontaktować się z właścicielem ośrodka zdrowia, w celu wyjaśnienia wątpliwości pacjentów i mieszkańców, ale dopiero w czwartek (12.03) udało im się porozmawiać. Ustalili, że wyniki badań pacjenta nie potwierdziły zakażenia koronawirusem. Więcej informacji


Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą wirusa Covid-19 odwołuję z dniem 11.03.2020r. wszystkie imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym oraz inne publiczne spotkania, zgromadzenia, w tym zebrania społeczne organizowane na terenie Gminy Jedlicze. Jednocześnie zapewniam, że na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


Informacja Zarządu JPGKiM w Jedliczu

Zarząd Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu Sp. z o.o. podjął w środę (11.03) decyzję, że inkasenci nie będą wchodzić do domów, aby dokonać odczytów wodomierzy. Decyzja podyktowana jest dbałością o bezpieczeństwo i ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Więcej informacji

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
0
Po przeczytaniu: Dodaj swój komentarz. Podziel się opinią!x
X
X
X
X