Burmistrz Jolanta Urbanik zwołała posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [RELACJA, ROZMOWA]

0
Burmistrz Jolanta Urbanik zwołała w czwartek (12.03) posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce. W spotkaniu, po za członkami Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyło również wiele ważnych osób, które decydują o dużych społecznościach na terenie Gminy Jedlicze. Celem spotkania było dokonanie oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne w gminie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz przygotowanie propozycji działań.

W czwartek (12.03) w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa.  Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik przedstawiła zadania należące do Zespołu Zarządzania Kryzysowego, treści komunikatów wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewodę Podkarpackiego dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zawieszenia działalności żłobków i klubów dziecięcych oraz zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podkarpackiego, oraz omówiła dotychczas wdrożone działania zapobiegawcze.

Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Nie wpuszczono na nie dziennikarzy, ale po spotkaniu Burmistrz Jolanta Urbanik bardzo szczegółowo odpowiedziała dziennikarzom o podjętych przez urząd działaniach w związku z pandemią koronawirusa. /fot. UG

-To spotkanie, to kolejny krok w naszych działaniach, podjętych już od ubiegłego tygodnia. Podjęliśmy działania informacyjne, które rozprzestrzenialiśmy w sferze naszych instytucji jak i na tablicach ogłoszeń, tak aby dotarły do najszerszej liczny mieszkańców. Również w domach ludowych informacje o tym, jak należy postępować, aby ustrzec się przed zakażeniem koronawirusem, zostały w formie plakatów przekazane- mówiła Jolanta Urbanik, Burmistrz Gminy Jedlicze.

Na posiedzeniu GCZK zabrała głos dr n. med. Sabina Dobosz – lekarz SPG ZOZ w Jedliczu, a zarazem specjalista chorób zakaźnych, pracownik Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, która przedstawiła obecną sytuację z rozprzestrzenianiem się wirusa zaznaczając, że nie odnotowano na terenie Gminy Jedlicze przypadku zarażenia. Podkreśliła również istotność wytycznych dla szeregu działań, które mogą zminimalizować ryzyko zarażenia.

Dr n. med. Sabina Dobosz – lekarz SPG ZOZ w Jedliczu, a zarazem specjalista chorób zakaźnych, pracownik Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie /fot. UG

Dr n. med. Sabina Dobosz w rozmowie z nami podkreśliła, aby bazować i opierać się na informacjach podawanych przez ministerstwo zdrowia, nie ulegać informacjom rozpowszechnianym w internecie, ale bazować na fachowej wiedzy specjalistów w tej dziedzinie.

Konkretne działania profilaktyczne podjęli również dyrektorzy we wszystkich szkołach na terenie gminy, przedszkolach oraz w żłobku. Na zdjęciu (drugi od lewej) Marek Świdrak, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu oraz (obok) Jolanta Smarzowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu

Dyrektor Szkoły Podstawowej Jolanta Smarzowska przedstawiła podjęte przez dyrektorów szkół działania, gdzie zastosowano się do decyzji Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówek oświatowych. Poinformowała także o skierowaniu prośby do rodziców o monitowanie e-dziennika, za pomocą którego uczniowie będą mieli kontakt z nauczycielami. Ponadto dyrektorzy zaapelowali, żeby uczniowie zachowali specjalne środki ostrożności polegające na: unikaniu zatłoczonych miejsc, nie organizowaniu spotkań towarzyskich, nie wychodzeniu do klubów, na imprezy, nie przebywaniu w galeriach handlowych, spędzaniu najbliższego okresu przejściowego w domu.

-Kolejny krok, który podjęliśmy to była analiza sytuacji i monitoring frekwencji uczniów w szkole, dzieci w przedszkolu, żłobku oraz monitoring obecności pracowników, aby zanalizować sytuację czy u nas mamy adekwatną do pory roku absencję, czy może jest ta absencja zwiększona. Jeżeli tak, to musieliśmy dociec co jest przyczyną. Ta sytuacja utrzymuje się w w normie, adekwatnie do poprzednich sezonów zimowych, tak to nazwijmy– poinformowała Burmistrz Jolanta Urbanik.

Na terenie gminy odwołano wszystkie imprezy, wydarzenia, spotkania organizowane przez GOK, GOSiR, GBP, spotkania społeczne o szerszym charakterze, o charakterze otwartym gdzie migracja osób jest duża i trudno wyeliminować ryzyko, że może pojawić się osoba, która nosi nawet nieświadomie w sobie koronawirusa. Do odwołania została zawieszona działalność targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu.

Proboszcz parafii w Jedliczu ks. Stanisław Turoń (trzeci od lewej) zwrócił uwagę, że w okresie, w którym są zawieszone zajęcia szkolne nauczyciele, nawet jeśli mają możliwość kontaktów z uczniami, nie mogą realizować przyszłego materiału, muszą bazować na powtórkach. Podkreślił, że w czasach trudnych ludzie zawsze czerpali wsparcie z modlitwy i zawierzali się Opatrzności dlatego jego zdaniem każdy Proboszcz będzie starał się stworzyć najlepsze warunki dla wiernych.

Przedstawiciele Komisariatu Policji w Jedliczu poinformowali o wytycznych w sprawie monitorowania osób objętych kwarantanną oraz zapewnili, że będą reagować na każde przekroczenie i łamanie prawa. Do tej pory nie odnotowali takich przypadków.

p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Jedliczu asp. szt. Marcin Krężel

Dyrektor SPG ZOZ w Jedliczu Artur Stachowicz poinformował o odwołaniu wizyt u specjalistów jeśli nie ma nagłej konieczności bezpośredniego kontaktu, o prowadzeniu konsultacji medycznych telefonicznie, wydawaniu recept zdalnie na kilka miesięcy do przodu. Zostały ograniczone bilanse i szczepienia dzieci wyłącznie do koniecznych.

Prezes Zarządu NZOZ „Medikor” lek. Witold Wilusz odniósł się do zaistniałego przypadku podejrzenia zarażenia SARS-CoV-2 u pacjenta, który zgłosił się do ośrodka. Poinformował, że zostały wdrożone wszelkie procedury dotyczące działania jednostki w takiej sytuacji, czyli dezynfekcja i wszystko co wynika z zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pacjent został skierowany na oddział zakaźny do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i poddany hospitalizacji. Badania nie potwierdziły zakażenia koronawirusem- o czym już informowaliśmy.

Burmistrz Gminy poprosiła o nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy SPG ZOZ w Jedliczu oraz NZOZ Medikor dla jeszcze większej i skutecznej ochrony mieszkańców.

Prezes Hubert Wojtynkiewicz przedstawił działania podjęte w sprawie koronawirusa oraz o wprowadzonych ograniczeniach w celu ochrony pracowników JPGKiM- o czym również informowaliśmy na łamach portalu. Przypomnijmy: Zgodnie z decyzją Zarządu, inkasenci nie będą wchodzić do domów aby dokonać odczytów wodomierzy. Ponadto kasa przedsiębiorstwa będzie nieczynna do odwołania. Wprowadzone zostały strefy bezwzględnego wstępu dla klientów. Zakupiono dwa opryskiwacze do dezynfekcji oraz lampę bakteriobójczą do chłodni kaplicy cmentarnej. Zobowiązano pracowników do dezynfekcji pomieszczeń biurowych oraz kaplicy. Zbiórka odpadów będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem. Pracownicy zostali zaopatrzeni również w środki dezynfekujące, zamówione zostały również maseczki ochronne.

Hubert Wojtynkiewicz, Prezes Zarządu Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu Sp. z o. o.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Wioletta Godlewska – Jerzyk poinformowała o planowanym uruchomieniu specjalnej linii telefonicznej, dla osób które zostałyby poddane kwarantannie, i potrzebowałyby pomocy w zakresie zaopatrzenia w niezbędne artykuły spożywcze oraz leki.

Wioletta Godlewska – Jerzyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu

We wszystkich jednostkach oraz w Urzędzie Gminy zostały zakupione środki dezynfekujące, mydła które mają właściwości bakteriobójcze. Były trudności z ich zakupem, ale udało się- przyznaje magistrat. -Kolejny konkretny krok to jest profilaktyka i tutaj podjęliśmy działania, które dotyczą może takiej prozaicznej czynności jak mycie rąk jednak bardzo ważnej ponieważ mówią o tym wszystkie instytucje, nie tylko służby sanitarne, nie tylko ministerstwo zdrowia ale i WHO- Światowa Organizacja Zdrowia– podkreśliła Burmistrz.

Urząd wprowadza ograniczenia. Od 16 do 20 marca br. urząd będzie czynny od godz. 8:00 do 14:00. Klienci w sprawach pilnych obsługiwani będą wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 12:00. Wszystkie inne sprawy należy kierować poprzez pocztę elektroniczną adres: ug@jedlicze.pl, e-platformę, listownie lub telefonicznie.

– Wyposażyliśmy nasze jednostki OSP w środki dezynfekujące, w rękawiczki, maseczki. Zabezpieczyliśmy środki na dalsze zakupy wyposażenia koniecznego w miarę rozwoju sytuacji i oceny tych najkonieczniejszych potrzeb. Zakupiliśmy również rękawiczki jednorazowe dla pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z dużą grupą mieszkańców, są to osoby pracujące w terenie, dotyczy to nie tylko Urzędu Gminy, ale i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – poinformowała Burmistrz Jolanta Urbanik.

Celem spotkania było wspólne wypracowanie rozwiązań oraz podjęcie wszelkich starań mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Jedlicze.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Jedlicze: Przewodniczący Zespołu – Burmistrz  Jolanta Ubranik, Zastępca Burmistrza  Marcin Filip, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Wioletta Godlewska-Jerzyk, Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu Artur Stachowicz, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jedliczu dh Rafał Janocha, Prezes ZOMG ZOSP RP w Jedliczu dh Marek Maciejowski, p.o. Komendanta Policji w Jedliczu aspirant sztabowy Marcin Krężel oraz aspirant sztabowy Marcin Wilgucki,  Prezes JPGKiM w Jedliczu Hubert Wojtynkiewicz, Sekretarz Gminy Jedlicze Barbara Korzeniowska, Skarbnik Gminy Jedlicze Małgorzata Michalska, pracownik Urzędu Gminy Jedlicze ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Dawid Kmiecik.

W spotkaniu Zespołu uczestniczyli również:

Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jedliczu ks. Stanisław Turoń, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jaszczwi ks. Tadeusz Madej, Proboszcz Parafii Żarnowiec ks. Andrzej Baran, siostra Iwona Szewc Dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu, Prezez Zarządu NZOZ Medikor lek. Witold Wiluszdr n. med. Sabina Dobosz,  Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu – Marek Świdrak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu – Jolanta Smarzowska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi – Tomasz Fortuna, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku – Agata Kazalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce – Renata Niepokój, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem – Elżbieta Leszczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszynie – Renata Kosiek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce – Tomasz Gajda, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarnowcu – Andrzej Gałowicz, Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu – Mariola Twaróg, Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu Mariusz Kielar, p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu- Katarzyna Zajdel, Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu – Katarzyna Jucha, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu – Anna Jaworska – Filip, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu – Wojciech Florczak, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu – Zofia Kędzierska, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Kancelarii – Małgorzata Głowacka-Pietruś, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – Adam Niepewny, Kierownik Referatu Organizacyjnego – Michał Winiarski, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – Mateusz Polański, Referent – Justyna Pasieka, Inspektor – Radosław Jermak.

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
gaz
gaz
4 lat temu

a w biedoronce ludzie sie pobili o bodaj o papier toaletowy!

Miejscowy
Miejscowy
4 lat temu

a gdzie radni?

cieć
cieć
Odpowiedź do  Miejscowy
4 lat temu

nikogo nie zaproszono -nawet Przewodniczącego,po prostu ŻENADA

Vox populi
Vox populi
Odpowiedź do  cieć
4 lat temu

Nie było tego pana co mikrofony wyłącza?
To dobrze bo przynajmniej każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć 😀

$$$
$$$
Odpowiedź do  cieć
4 lat temu

Za co oni biorą kasę ?

Arek
Arek
Odpowiedź do  Miejscowy
4 lat temu

Zalecają aby osoby starsze nie wychodziły z domów ! 🙂

Olek
Olek
Odpowiedź do  Arek
4 lat temu

Dziwi Cię to? Bo nie rozumiem Twojego komentarza.

Olek
Olek
Odpowiedź do  Miejscowy
4 lat temu

Powiedz mi po co ?

Jedliczanin
Jedliczanin
4 lat temu

ile jest osób objętych kwarantanną w Jedliczu?

Jedliczanin
Jedliczanin
Odpowiedź do  Jedliczanin
4 lat temu

Jeszcze nikt ale jeśli dalej będziesz podszywał się pod mój nick, możesz być pierwszy 🙂 😉

cieć
cieć
Odpowiedź do  Jedliczanin
4 lat temu

Uzurpator-czy jednemu psu Burek?

Wacek
Wacek
4 lat temu

Co z ośrodkami zdrowia? Do Medicoru w żaden sposób nie idzie się dodzwonić!

gaz
gaz
4 lat temu

a w biedoronce ludzie sie pobili o bodaj o papier toaletowy!

Miejscowy
Miejscowy
4 lat temu

a gdzie radni?

cieć
cieć
Odpowiedź do  Miejscowy
4 lat temu

nikogo nie zaproszono -nawet Przewodniczącego,po prostu ŻENADA

Vox populi
Vox populi
Odpowiedź do  cieć
4 lat temu

Nie było tego pana co mikrofony wyłącza?
To dobrze bo przynajmniej każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć 😀

$$$
$$$
Odpowiedź do  cieć
4 lat temu

Za co oni biorą kasę ?

Arek
Arek
Odpowiedź do  Miejscowy
4 lat temu

Zalecają aby osoby starsze nie wychodziły z domów ! 🙂

Olek
Olek
Odpowiedź do  Arek
4 lat temu

Dziwi Cię to? Bo nie rozumiem Twojego komentarza.

Olek
Olek
Odpowiedź do  Miejscowy
4 lat temu

Powiedz mi po co ?

Jedliczanin
Jedliczanin
4 lat temu

ile jest osób objętych kwarantanną w Jedliczu?

Jedliczanin
Jedliczanin
Odpowiedź do  Jedliczanin
4 lat temu

Jeszcze nikt ale jeśli dalej będziesz podszywał się pod mój nick, możesz być pierwszy 🙂 😉

cieć
cieć
Odpowiedź do  Jedliczanin
4 lat temu

Uzurpator-czy jednemu psu Burek?

Wacek
Wacek
4 lat temu

Co z ośrodkami zdrowia? Do Medicoru w żaden sposób nie idzie się dodzwonić!