To ważne informacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły średniej. Ważną metodą statystyczną wykorzystywaną w celu oceny pracy szkoły pod kątem wyników edukacyjnych jest metoda edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Aby można ją było zastosować potrzebne są wyniki przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. 

Za pomocą metody EWD ocenia się więc przyrost wiedzy uczniów porównując osiągnięte możliwości „na wejściu” (egzaminy gimnazjalne) i wyniki matury. Efektywność nauczania opracowuje się porównując wstępne i końcowe wyniki kształcenia z czterech wymienionych obszarów, są to ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne z zakresu:humanistycznego (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie); języka polskiego; zakresu treści matematyczno-przyrodniczych (matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz matematyki.

Warto dowiedzieć się, od czego zależy sukces ucznia…

Zestawione wyniki pozwalają spojrzeć na szkołę z szerszej perspektywy. Poznajemy nie tylko wyniki końcowe danego etapu nauki, ale także wysiłek szkoły i uczniów włożony w wyniki nauczania.

Metoda EWD może wykazać dla konkretnej szkoły wynik 0, wartość dodatnią lub ujemną. Jeżeli szkoła ma wynik EWD równy 0 to oznacza, że końcowe wyniki egzaminacyjne uczniów oscylowały wokół tzw. „wyniku spodziewanego”, a więc utrzymany został poziom kształcenia, nie nastąpił przyrost wiedzy ani rozwój uczniów. Wynik EWD dodatni oznacza wzrost wiedzy i umiejętności uczniów, a więc wykorzystanie przez nauczycieli ich potencjału, stosowanie skutecznych i aktywnych metod pracy, indywidualne podejście, rozwój zainteresowań, motywowanie oraz wszystko to, co bezpośrednio lub pośrednio wpływa na zdobywanie wiedzy i efektywność nauczania. Ujemny wynik EWD oznacza, że szkoła nie wykorzystała możliwości uczniów, z jakimi przyszli do placówki, a wręcz przeciwnie poziom osiągnięć uczniów na końcu obniżył się, wynik egzaminów końcowych był poniżej społecznych oczekiwań. Wyniki egzaminów można przestawiać w formie punktowej, a dzięki wykorzystaniu metody EWD w formie graficznej. Jest to bardzo przejrzysty i obrazowy sposób na ocenę efektywności nauczania w szkole. Średni wynik egzaminacyjny i EWD, czyli wskaźnik efektywności nauczania, dają pełniejszą informację o szkole niż każdy z nich osobno. Za pomocą układu współrzędnych, gdzie na osi poziomej przedstawione są wyniki egzaminów, a na osi pionowej wartość EWD, w graficzny sposób można przedstawić szkołę pod względem efektywności kształcenia.

Rysunek1 Rysunek2

 

Pozycja szkoły jest zaznaczona w postaci elipsy, a jej lokalizacja w odpowiedniej części układu współrzędnych umieszcza ją w jednej z poniższych kategorii:

  • Szkoła sukcesu – wysokie wyniki egzaminacyjne i wysoka efektywność nauczania,
  • Szkoła wspierająca – słabsze wyniki początkowe, ale wysoka efektywność nauczania,
  • Szkoła niewykorzystanych możliwości – wysokie wyniki początkowe, ale niska końcowa efektywność nauczania,
  • Szkoła wymagająca pomocy – niskie wyniki egzaminacyjne i niska efektywność nauczania,
  • Szkoła neutralna – brak przyrostu wiedzy, zerowa efektywność nauczania (elipsa w centrum układu współrzędnych)

DSCN0581

CZY WIESZ, ŻE ?

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu klasyfikuje się w grupie szkół z wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego. 

 

Wpływ na wysoką zdawalność egzaminu maturalnego  ma duża efektywność nauczania. Wykorzystując kalkulator EWD można stwierdzić, że liceum mieści się w grupie szkół wspierających (patrz wykres). Uczniowie, którzy rozpoczynają edukację w murach jedlickiego liceum posiadają słabsze wyniki po egzaminie gimnazjalnym. W ciągu trzyletniego okresu nauki, dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu nauczycieli osiągają przyrost wiedzy. Analizując kolejne lata można zauważyć ciągły wzrost EWD LO.

To ważne…

W ten sposób uzyskuje się bardzo ważne informacje zwrotne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Metoda EWD pozwala odczytać czy szkoła przyczynia się do postępu i rozwoju ucznia.  Uzyskane dobre wyniki pokazują czy warto daną szkołą się zainteresować w momencie podejmowania decyzji o wyborze szkoły średniej.

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze