Uroczystości z okazji 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja