„Światło z ziemi” – promocja tomiku poezji Marii Stefanik