Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Jedlicze 2023